מסע גלגלי אהבה 2017

ימיםשעותדקותשניות
October 29, 2017
$409,980
הכסף שנצבר
נתרמו 14% מתוך 3,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Audrey
שם משפחה:Adler
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$580
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Aidane
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$8,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Amzallag
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Anfang
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilly
שם משפחה:Arie
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gabriel
שם משפחה:Arnovitz
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alberto
שם משפחה:Attar
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$2,400
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$85
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$962
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$151
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Betteanne
שם משפחה:Barash
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:James
שם משפחה:Barash
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Barbier
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$160
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paz
שם משפחה:Bash
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Corey
שם משפחה:Beinhaker
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,404
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Ben-Ari
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$28
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rob
שם משפחה:Ben-Or
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Bendjouia
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frederic
שם משפחה:Benque
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Pascal
שם משפחה:Bensoussan
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Berinson
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Berkovits
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Berson
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Bick
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wolf
שם משפחה:Bielas
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Blachorsky
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Black
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stephen
שם משפחה:Boren
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Briggs
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yakov
שם משפחה:Bronsteyn
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,150
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Scott
שם משפחה:Carroll
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Benjamin
שם משפחה:Cates
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Foster
שם משפחה:Chase
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Chefitz
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lionel
שם משפחה:Chocron
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Cohen
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,735
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Cutler
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricki
שם משפחה:David
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$444
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Martin
שם משפחה:De Groot
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$110
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marion
שם משפחה:De Vries
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Duitch
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Durbin
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Ejlenberg
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$435
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Ellis
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Benjamin
שם משפחה:Engler
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Engler
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Keeley
שם משפחה:Farage
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$20
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$784
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fay
שם משפחה:Fischler
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:James
שם משפחה:Focazio
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$20
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dahlia
שם משפחה:Friedman
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$360
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
מסלול:כביש
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$510
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Willy
שם משפחה:Gerdts
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Gershuni
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Gilbert
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Belinda
שם משפחה:Gilbert
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Glaser
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,362
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Glick
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Oliver
שם משפחה:Goldenberg
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruth
שם משפחה:Goldman
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricardo
שם משפחה:Goldschmidt
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$454
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$150
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marianne
שם משפחה:Goldstoff
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Jehoeda
שם משפחה:Goldstoff
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dan
שם משפחה:Goldstone
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$1,054
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilana
שם משפחה:Grossman
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,096
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Guiot
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Harris
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,513
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yossi
שם משפחה:Herman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Herschkopf
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$118
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Herskowitz
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gary
שם משפחה:Hoberman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Horenblas
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Jon
שם משפחה:Horowitz
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$360
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ollie
שם משפחה:Istrin
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Jonas
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Jonas
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:Julie
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Kampelmacher
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aron
שם משפחה:Kapelyus
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mollie
שם משפחה:Kaplan
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Itamar
שם משפחה:Karni
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$176
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Karoly
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$150
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$650
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$2,400
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Kimmel
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,253
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shelli
שם משפחה:Kimmel
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$647
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moishe
שם משפחה:Kofman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,530
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Krieger
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kurlander
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,200
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Kwart
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,100
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Elyse
שם משפחה:Lackie
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pascal
שם משפחה:Laik
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$4,020
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Lebor
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$2,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Levenfeld
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Roberta
שם משפחה:Leventhal
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jaron
שם משפחה:Link
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Judith
שם משפחה:Link-Polak
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Lipoff
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ellen
שם משפחה:Lippman
מסלול:כביש
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$648
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Clive
שם משפחה:Lipschitz
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liron
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liss
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manou
שם משפחה:Lissauer
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$289
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Lissauer
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$141
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andre
שם משפחה:Louis
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,423
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Lowitt
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,222
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Itzik
שם משפחה:Malca
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$134
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$1,555
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Mehler
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shahar
שם משפחה:Meidan
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Vera
שם משפחה:Melkman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Melkman
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$1,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilya
שם משפחה:Meyer
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,498
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Erez
שם משפחה:Michaeli
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philippe
שם משפחה:Michard
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Morgenstern
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Matthew
שם משפחה:Morris
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Louis
שם משפחה:Morris
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Mouhadeb
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$7,852
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Muss
מסלול:
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,080
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wolf
שם משפחה:Najman
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Fred
שם משפחה:Nathan
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Nathan
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Neumann
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Doris
שם משפחה:Newman
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Nossbaum
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Monica
שם משפחה:Nowak
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ron
שם משפחה:Offer
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Xoli
שם משפחה:Ormut-Durbin
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zagny
שם משפחה:Ormut-Durbin
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Pfeffer
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$14
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Pivnick
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Polak
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Yaron
שם משפחה:Polak
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Polaner
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tim
שם משפחה:Pollak
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Pollick
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Rapoport
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jose
שם משפחה:Reynoso
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Rivel
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$631
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$875
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,065
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Glenda
שם משפחה:Rosen
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Rosenberg
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Rosenberg
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Cheryl
שם משפחה:Rosenblatt
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Rothschild
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,518
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$120
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Julien
שם משפחה:Salanon
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Beto
שם משפחה:Saltiel
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Saltzman
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Saperstein
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$63
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Sasson
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bill
שם משפחה:Schenker
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Sari
שם משפחה:Schiff
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robby
שם משפחה:Schiff
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Dan-Louis
שם משפחה:Schneider
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Schwartz
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darius
שם משפחה:Schwartz
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:Team Velojews
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:Team Velojews
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Shapiro
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Shayne
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Shore
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abe
שם משפחה:Shore
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darryl
שם משפחה:Shrock
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Peter
שם משפחה:Shrock
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lynn Klahr
שם משפחה:Sidransky
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Sigal
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Smurlick
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$75
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Erica
שם משפחה:Sokol
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Sperling
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Stein
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harold
שם משפחה:Steinbach
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jerome
שם משפחה:Stern
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacques
שם משפחה:Stern
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marijke
שם משפחה:Stern-Ritsma
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avery
שם משפחה:Stok
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,368
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$1,200
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Teyssier
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurits
שם משפחה:Themans
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jessica
שם משפחה:Tinianow
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Usiskin
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerard
שם משפחה:Van Weelde
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Vogel
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$716
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Volk
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$316
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nachum
שם משפחה:Wasosky
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$436
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Weinbach
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,993
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Werdiger
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shyrla
שם משפחה:Werdiger
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilles
שם משפחה:Widawski
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Sheldon
שם משפחה:Wolfe
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ronald
שם משפחה:Wurbik
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Boaz
שם משפחה:Yardeni
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Zimelman
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zechariah
שם משפחה:Zivotofsky
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גלית
שם משפחה:אגמון
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:אולמן
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$71
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,102
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:אילוביץ
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$760
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:בנימין
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,131
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:בר שלום
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:ברמן
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמיקם
שם משפחה:ברמן
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$96
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,200
הכסף שנצבר:$3,148
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:גרושקו
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הדס
שם משפחה:גרושקו
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:אורלי
שם משפחה:דואני
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נווה
שם משפחה:דוד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ישי
שם משפחה:דון-יחיא
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:דוררם
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמי
שם משפחה:דיין
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$602
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$588
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:הר-חן
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$776
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רות
שם משפחה:ויצטום
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$178
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:יצחקי
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$649
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,770
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צ'רלי
שם משפחה:מלא
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:מס
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$914
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$277
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,095
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$423
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואב
שם משפחה:ערמוני
מסלול:
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:יורי
שם משפחה:פלדמן
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,824
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מיקי
שם משפחה:פרנס
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$568
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:אילון
שם משפחה:קופיט
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:רותם
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמעון
שם משפחה:שברק
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:שגב
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:מעיין
שם משפחה:שוייצר
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רבקה
שם משפחה:שנטל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,168
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$42
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:השועלות
ראש קבוצה:הילה מס
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$914
קבוצה:The Swift and the Bold
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Team Goyim
ראש קבוצה:Andre Louis
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$3,443
קבוצה:Team Levy-Pilkington
ראש קבוצה:Linda Levy
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Grumpy Roadsters
ראש קבוצה:Ed Joyce
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$2,910
קבוצה:Team Maracoffan
ראש קבוצה:חיים אילוביץ
יעד:$0
הכסף שנצבר:$2,638
קבוצה:Tandem Team One
ראש קבוצה:מאיר חזן
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Portland Chai Team
ראש קבוצה:Ellen Lippman
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$1,556
קבוצה:The David Team
ראש קבוצה:Mel David
יעד:$4,250
הכסף שנצבר:$444
קבוצה:Team Beitzim
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$330
קבוצה:Team Usiskin
ראש קבוצה:Ashley Usiskin
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Team Zivo
ראש קבוצה:Elan Zivotofsky
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$36
קבוצה:Team Velojews
ראש קבוצה:Carol Secor
יעד:$0
הכסף שנצבר:$34
:
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:Steven Nachman
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$1,080
קבוצה:Team Geerz
ראש קבוצה:Elliot Berkovits
יעד:$9,000
הכסף שנצבר:$3,113

תרומה כללית למסע: 62,508 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
October 29, 2017
$409,980
הכסף שנצבר
נתרמו 14% מתוך 3,000,000