מסע גלגלי אהבה 2017

$2,892,741
הכסף שנצבר*
נתרמו 96% מתוך $3,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Leon
שם משפחה:Achar
ארץ:מקסיקו
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,683
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Adler
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$277
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Benny
שם משפחה:Adler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,878
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Audrey
שם משפחה:Adler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,029
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariel
שם משפחה:Aidane
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$800
הכסף שנצבר:$3,429
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Aidane
ארץ:צרפת
מסלול:שטח
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$4,392
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$13,013
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Amzallag
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,784
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Anfang
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,237
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilly
שם משפחה:Arie
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,350
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gabriel
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$9,915
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alberto
שם משפחה:Attar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,450
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,132
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,959
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$13,614
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dror
שם משפחה:Banayan
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Barbier
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,465
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yaakov
שם משפחה:Baruch
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,564
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paz
שם משפחה:Bash
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Corey
שם משפחה:Beinhaker
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,051
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,292
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Ben-Ari
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rob
שם משפחה:Ben-Or
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alberto
שם משפחה:Bendjouia
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Bendjouia
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,790
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pascal
שם משפחה:Bensoussan
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,608
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,838
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Donald
שם משפחה:Bernstein
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$2,356
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Berson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,618
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Bick
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,190
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bienenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Blachorsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$13,111
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Bloom
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$228
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$21,336
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$9,846
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$3,629
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stephen
שם משפחה:Boren
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,690
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Beth
שם משפחה:Brandvain
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,870
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Briggs
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$219
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Broder
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$58
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$4,319
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yakov
שם משפחה:Bronsteyn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,156
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Scott
שם משפחה:Carroll
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,805
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Cid
שם משפחה:Carver
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$621
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Benjamin
שם משפחה:Cates
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,789
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Foster
שם משפחה:Chase
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$26,000
הכסף שנצבר:$28,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Chefitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,970
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Chesterman
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lionel
שם משפחה:Chocron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,376
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$15,462
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Cohen
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,075
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$20,374
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,556
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Daniels
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$14,346
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricki
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,279
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Davis
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Martin
שם משפחה:de Groot
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,208
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:de Leeuw
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marion
שם משפחה:de Vries
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,915
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alex
שם משפחה:Dembitzer
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,024
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Duitch
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$1,429
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Durbin
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$49,691
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Ejlenberg
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$3,405
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yael
שם משפחה:Eliovson
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,469
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$9,754
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Keeley
שם משפחה:Farage
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,579
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leehee
שם משפחה:Feldman
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$550
הכסף שנצבר:$729
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$8,486
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fay
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$750
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,676
סטטוס:מאושר
שם פרטי:James
שם משפחה:Focazio
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,650
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,988
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jack
שם משפחה:Frieberg
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,264
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marty
שם משפחה:Friedlander
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$402
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dahlia
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$6,022
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,149
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Azriel
שם משפחה:Ganz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$23,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gary
שם משפחה:Gelbfish
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Willy
שם משפחה:Gerdts
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,882
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,857
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,146
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$696
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Gilbert
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,480
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Belinda
שם משפחה:Gilbert
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$14,122
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Glaser
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,286
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Glick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$5,898
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$12,148
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,339
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,588
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Oliver
שם משפחה:Goldenberg
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,087
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruth
שם משפחה:Goldman
ארץ:קנדה
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,365
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricardo
שם משפחה:Goldschmidt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$6,289
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$43,679
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeanine
שם משפחה:Goldstein
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,624
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Juda
שם משפחה:Goldstoff
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,663
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marianne
שם משפחה:Goldstoff
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$389
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dan
שם משפחה:Goldstone
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,459
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$21,197
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rael
שם משפחה:Gordon
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$185
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$7,007
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilana
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,578
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$16,378
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Guedalia
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Guiot
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,871
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Susie
שם משפחה:Gulkowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yoram
שם משפחה:Haase
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Harris
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,829
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Hasleton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$14,000
הכסף שנצבר:$4,856
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandra
שם משפחה:Herlick
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,264
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yossi
שם משפחה:Herman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,635
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Herschkopf
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$5,657
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Herskowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,696
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$17,047
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gary
שם משפחה:Hoberman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$7,291
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Horenblas
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,855
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeoffrey
שם משפחה:Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jon
שם משפחה:Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$460
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Israel
ארץ:קנדה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,484
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ollie
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$2,868
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Jacobi
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$3,349
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,354
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$16,122
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darren
שם משפחה:Jiron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Jonas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,949
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Jonas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,698
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$33,598
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:Julie
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,389
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raymond
שם משפחה:Kaempfer
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$228
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Kampelmacher
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,157
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,237
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aron
שם משפחה:Kapelyus
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$14,080
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mollie
שם משפחה:Kaplan
ארץ:קנדה
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,880
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,768
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$12,787
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$2,400
הכסף שנצבר:$4,145
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Kimmel
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$14,796
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shelli
שם משפחה:Kimmel
ארץ:קנדה
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,785
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,221
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Louis
שם משפחה:Kolom
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$9,643
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,404
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Cara
שם משפחה:Kramer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,425
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brian
שם משפחה:Krieger
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$793
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Krieger
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,751
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$30,972
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kurlander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,719
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,106
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elyse
שם משפחה:Lackie
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,674
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Lange
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$2,373
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,033
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,670
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Lebor
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bobby
שם משפחה:Lent
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,513
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$39,189
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,621
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,878
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$25,392
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Roberta
שם משפחה:Leventhal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,336
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ronald (Ronny)
שם משפחה:Levi
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,095
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,195
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Natanel
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$435
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$890
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,028
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jaron
שם משפחה:Link
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,748
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Judith
שם משפחה:Link-Polak
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,705
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Baruch
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,006
הכסף שנצבר:$5,174
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Lipoff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$15,824
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ellen
שם משפחה:Lippman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,978
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Clive
שם משפחה:Lipschitz
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,866
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,441
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$9,357
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manou
שם משפחה:Lissauer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,906
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,140
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$11,611
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$18,860
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andre
שם משפחה:Louis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$11,218
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Lowitt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,620
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,729
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,423
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$7,005
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sam
שם משפחה:Markowitz
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$378
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,330
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Mehler
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Vera
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,457
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,457
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$4,837
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilya
שם משפחה:Meyer
ארץ:שוודיה
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,638
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,933
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philippe
שם משפחה:Michard
ארץ:צרפת
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,516
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Morgenstern
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Matthew
שם משפחה:Morris
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,199
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Louis
שם משפחה:Morris
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,167
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ayala
שם משפחה:Morvkin
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,892
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$3,530
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Mouhadeb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$24,093
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Max
שם משפחה:Muss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,080
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Muss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$42,699
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$131
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wolf
שם משפחה:Najman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,542
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:Nathan
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,638
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Nathan
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,621
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Neumann
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,651
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Doris
שם משפחה:Newman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$1,187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marion
שם משפחה:Nigel
ארץ:קנדה
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,908
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandy
שם משפחה:Nissel-Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$12,234
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Nossbaum
ארץ:אוסטרליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$8,585
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Novich
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$355
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Monica
שם משפחה:Nowak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,127
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ron
שם משפחה:Offer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$16,433
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Evelyne
שם משפחה:Oliel-Grausz
ארץ:צרפת
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,421
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Xoli
שם משפחה:Ormut-Durbin
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$15,904
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zagny
שם משפחה:Ormut-Durbin
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$12,649
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Louis
שם משפחה:Osman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,789
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,550
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,853
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$890
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Polaner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,607
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$4,113
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tim
שם משפחה:Pollak
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,396
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Pollick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,009
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Rapoport
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$1,958
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Rivel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,068
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,013
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,416
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Glenda
שם משפחה:Rosen
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,134
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Rosenberg
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,548
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Rosenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,202
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Cheryl
שם משפחה:Rosenblatt
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,978
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lori
שם משפחה:Rosenkranz
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:$3,731
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menachem
שם משפחה:Roth
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$9,000
הכסף שנצבר:$7,982
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Huub
שם משפחה:Rothengatter
ארץ:הולנד
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,098
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Rothschild
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,518
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,612
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,588
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Julien
שם משפחה:Salanon
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$336
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Beto
שם משפחה:Saltiel
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,061
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Saltzman
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,732
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,379
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shimon
שם משפחה:Schabracq
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bill
שם משפחה:Schenker
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,476
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sari
שם משפחה:Schiff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,556
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robby
שם משפחה:Schiff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,986
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dan-Louis
שם משפחה:Schneider
ארץ:שוודיה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,988
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darius
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$5,352
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,611
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,116
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Shapiro
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,010
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sara
שם משפחה:Shar-Lev
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Shayne
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,319
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,847
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,541
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abe
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$9,197
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$13,583
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$13,263
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darryl
שם משפחה:Shrock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,924
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Peter
שם משפחה:Shrock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,655
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lynn Klahr
שם משפחה:Sidransky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,683
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Sigal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,697
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pedro
שם משפחה:Singer
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andy
שם משפחה:Sirkin
ארץ:צרפת
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$9,827
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,049
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Smurlick
ארץ:קנדה
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$7,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Erica
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$750
הכסף שנצבר:$975
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$16,000
הכסף שנצבר:$15,495
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$801
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Keith
שם משפחה:Somers
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$9,590
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jake
שם משפחה:Spelman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,595
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Sperling
ארץ:סינגפור
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Spielman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$704
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Stein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,554
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harold
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$8,676
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jerome
שם משפחה:Stern
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,573
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacques
שם משפחה:Stern
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,138
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marijke
שם משפחה:Stern-Ritsma
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,073
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avery
שם משפחה:Stok
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$26,307
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$3,330
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,782
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Teyssier
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,069
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurits
שם משפחה:Themans
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,313
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jessica
שם משפחה:Tinianow
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,526
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Trachtenberg
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$212
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,074
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,708
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerard
שם משפחה:Van Weelde
ארץ:הולנד
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,261
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Vogel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,393
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Volk
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,802
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$9,792
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nachum
שם משפחה:Wasosky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,471
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,783
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Weinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,473
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,195
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$7,195
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
ארץ:קנדה
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,532
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Werdiger
ארץ:אוסטרליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$11,136
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shyrla
שם משפחה:Werdiger
ארץ:אוסטרליה
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sheldon
שם משפחה:Wolfe
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,317
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ronald
שם משפחה:Wurbik
ארץ:הולנד
מסלול:שטח
קבוצה:Team Holland 2017
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,154
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Boaz
שם משפחה:Yardeni
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,006
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$11,957
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$11,209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Zimelman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$4,387
הכסף שנצבר:$4,736
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,855
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,625
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zechariah
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,931
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צחי
שם משפחה:אביב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גלית
שם משפחה:אגמון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,197
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קובי
שם משפחה:אוחנה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:אולמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,086
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:אזרזר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נורית
שם משפחה:אידה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דני
שם משפחה:אייזנשטוק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$329
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,246
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ינקי
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,574
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארז
שם משפחה:אלון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מייק
שם משפחה:אליס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,878
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירמי
שם משפחה:אלקוס
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,766
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:ארגיל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,717
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתי
שם משפחה:ארז
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$398
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורי
שם משפחה:בוברמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סטאס
שם משפחה:בוגצ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאת
שם משפחה:בן דור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלמה
שם משפחה:בן עמי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אברהם
שם משפחה:בן עמנואל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$610
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמר
שם משפחה:בנימינוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמוליק
שם משפחה:בננסון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$203
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,664
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:בר שלום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,987
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:בר-און
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
שם פרטי:משה
שם משפחה:בראון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$234
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שחר
שם משפחה:בראל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דני דמיטרי
שם משפחה:ברון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$550
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:ברטוב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$750
הכסף שנצבר:$1,112
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמיקם
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,606
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קובי
שם משפחה:ברנס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$234
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אנדרי
שם משפחה:ברק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סלים
שם משפחה:בשארת
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילת השחר
שם משפחה:גאליה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$107
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$6,871
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צביקה
שם משפחה:גדאסי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:גוטויליג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$324
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:גופר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יחזקאל
שם משפחה:גלאון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:גראוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,723
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הדס
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,437
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פאנל
שם משפחה:גרימברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלום
שם משפחה:גרינברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורלי
שם משפחה:דואני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,847
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:דובין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נווה
שם משפחה:דוד
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,254
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$487
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ישי
שם משפחה:דון-יחיא
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,116
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:דוררם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:דזנשוילי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$301
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמי
שם משפחה:דיין
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,625
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,763
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:הר-חן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,026
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:הרמתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ידידיה
שם משפחה:ויס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$794
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רות
שם משפחה:ויצטום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:ון גלדר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,724
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עומר
שם משפחה:זבולון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמעון
שם משפחה:זיגדון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמיחי
שם משפחה:זיוון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$11,459
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,575
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדן
שם משפחה:זינגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,266
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:זיסרמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:חבני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$262
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:חובב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,354
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,159
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חוסאם
שם משפחה:חמיסה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:חן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניבין
שם משפחה:חפאגי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נוית
שם משפחה:חרמש
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:שחר
שם משפחה:טובאלי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$234
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מוריה
שם משפחה:טרנר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:יגיל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהוד
שם משפחה:יוגב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ולדימיר
שם משפחה:יחליאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דיויד
שם משפחה:יסלזון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$512
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:יצחקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רונן מיכאל
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,522
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בני
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:כהן זדה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$107
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:כספי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$266
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קווין
שם משפחה:לב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$1,400
הכסף שנצבר:$1,953
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,991
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דן
שם משפחה:להט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבנר
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זאב
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$371
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$270
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צופיה
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,509
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אודי
שם משפחה:לוקר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$213
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:לייטנר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלון
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,444
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,455
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,717
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתי
שם משפחה:לקסר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:מאיר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$111
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:מדינה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:מולדבסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:מועלם
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:מוצ'ניק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליענה
שם משפחה:מור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ציפי
שם משפחה:מוריס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,132
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צ'רלי
שם משפחה:מלא
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,334
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:מלכה
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,291
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גלעד
שם משפחה:מנשה
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:מס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,375
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איליה
שם משפחה:מרין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,934
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$8,421
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,298
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:נדלר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריאל
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלדד
שם משפחה:נעמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ערן
שם משפחה:סגל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:משה
שם משפחה:סובוטניק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מתן
שם משפחה:סוויל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$900
הכסף שנצבר:$1,193
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:סופר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילן
שם משפחה:סטבק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחלי
שם משפחה:סטקלר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרדכי
שם משפחה:סלצר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$28
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארי
שם משפחה:ספירשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,654
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורנה
שם משפחה:סרבן לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:עמוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,835
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$8,544
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחל
שם משפחה:פומרנץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$220
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יגאל
שם משפחה:פורטל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$382
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דעואל
שם משפחה:פלאי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,171
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יורי
שם משפחה:פלדמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$2,824
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:פלדמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$3,224
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אולגה
שם משפחה:פליפנקו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עקיבא
שם משפחה:פלק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$852
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:פניאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:פס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפי
שם משפחה:פפר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,416
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפאל
שם משפחה:פרוידנברגר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,581
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריק
שם משפחה:פריאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,704
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מיקי
שם משפחה:פרנס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,073
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:פרץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסף
שם משפחה:פרץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$760
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,499
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילון
שם משפחה:קופיט
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,043
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רון
שם משפחה:קורן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דן
שם משפחה:קלדניצקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:קליינר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ולדיסלב
שם משפחה:קריס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מוטי
שם משפחה:קריספיל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$962
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$4,265
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:קרת
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:רוה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$2,080
הכסף שנצבר:$843
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:רוה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$191
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:רוזנברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריק
שם משפחה:רוט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:רומנו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורי
שם משפחה:רון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:רותם
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$756
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורי
שם משפחה:רחמים
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ברוס
שם משפחה:רפופורט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:שגב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$600
הכסף שנצבר:$704
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רז
שם משפחה:שגיא
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$107
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:שגיב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חגי
שם משפחה:שוהם
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$146
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:שוורץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מעיין
שם משפחה:שוייצר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:שטל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עודד
שם משפחה:שילה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ראובן
שם משפחה:שם טוב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רבקה
שם משפחה:שנטל
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,279
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ריצרד
שם משפחה:שנטל
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,703
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זוהר
שם משפחה:שני רבה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$169
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:שעפילד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:שפר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:שקד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$211
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$14,507
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,126
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שאול
שם משפחה:ששון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,491
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:תמיר דהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,296
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,726
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,596
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:השועלות
ראש קבוצה:הילה מס
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$24,710
קבוצה:The Swift and the Bold
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$428
קבוצה:AliyahRideB”H
ראש קבוצה:Michael Durbin
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$103,197
קבוצה:Team Goyim
ראש קבוצה:Andre Louis
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$17,068
קבוצה:Team Schiff
ראש קבוצה:Sari Schiff
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$8,542
קבוצה:בייק אורנית
ראש קבוצה:רחל הנדל
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$13,163
קבוצה:דרך ארץ בשביל ישראל
ראש קבוצה:עמיקם ברמן
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$37,695
קבוצה:TEAM NATHAN
ראש קבוצה:Fred Nathan
יעד:$4,250
הכסף שנצבר:$8,259
קבוצה:Team Phoenix Chai
ראש קבוצה:Rene A. Lucas
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$11,747
קבוצה:Team Gershuni
ראש קבוצה:David Gershuni
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$13,944
קבוצה:Team Levy-Pilkington
ראש קבוצה:Linda Levy
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$1,780
קבוצה:Grumpy Roadsters
ראש קבוצה:Ed Joyce
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$108,933
קבוצה:Shomera
ראש קבוצה:סטאס בוגצ
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,881
קבוצה:OMRIX
ראש קבוצה:נורית אידה
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$400
קבוצה:Team Maracoffan
ראש קבוצה:חיים אילוביץ
יעד:$9,000
הכסף שנצבר:$12,563
קבוצה:Tandem Team One
ראש קבוצה:מאיר חזן
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$9,710
קבוצה:Team Maryland
ראש קבוצה:Darryl Shrock
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$71,063
קבוצה:Team Monica and Ben
ראש קבוצה:Bernard Guiot
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$5,998
קבוצה:ADAMA
ראש קבוצה:שלמה בן עמי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,677
קבוצה:Portland Chai Team
ראש קבוצה:Ellen Lippman
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,180
קבוצה:Raanana Achim
ראש קבוצה:Dan Goldstone
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$18,390
קבוצה:MicroFocus
ראש קבוצה:ימי ויסל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,783
קבוצה:Team Kwart
ראש קבוצה:Eta Kwart
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$9,825
קבוצה:THE CYCLING PA'S
ראש קבוצה:Sarah Liss
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$21,591
קבוצה:The BlyeCycles
ראש קבוצה:Jeff Blye
יעד:$0
הכסף שנצבר:$13,475
קבוצה:The David Team
ראש קבוצה:Mel David
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,329
קבוצה:Team Holland 2017
ראש קבוצה:Marion De Vries
יעד:$96,000
הכסף שנצבר:$107,461
:
קבוצה:Team Tanami
ראש קבוצה:אוהד תנעמי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,322
קבוצה:Team Sokol
ראש קבוצה:Brad Sokol
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$21,076
קבוצה:Team Tilly
ראש קבוצה:Keeley Farage
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$10,557
קבוצה:Finnegan
ראש קבוצה:Gerson Panitch
יעד:$15,600
הכסף שנצבר:$10,550
קבוצה:Team Beitzim
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$71,366
קבוצה:Team Arnovitz
ראש קבוצה:David Arnovitz
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$23,265
קבוצה:קהילת השמשוני
ראש קבוצה:איציק מלכה
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$22,291
קבוצה:The AK Riders
ראש קבוצה:Ben Cohen
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$50,624
קבוצה:מדוושי פלציב
ראש קבוצה:אבישי נגר
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$16,133
קבוצה:Team Usiskin
ראש קבוצה:Ashley Usiskin
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$9,085
קבוצה:Great Neck Chain Gang
ראש קבוצה:Deborah Goldberg
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$15,246
קבוצה:Team Zivo
ראש קבוצה:Elan Zivotofsky
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,786
קבוצה:Jack Frieberg and Sandra Herlick
ראש קבוצה:Jack Frieberg
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,528
קבוצה:Team Pipman
ראש קבוצה:Aviva Lavi
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,450
קבוצה:The French Riders
ראש קבוצה:Michael Aidane
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$34,788
קבוצה:Kimmel Team
ראש קבוצה:Steven Kimmel
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$22,581
קבוצה:FRUTAROM
ראש קבוצה:דני דמיטרי ברון
יעד:$1,400
הכסף שנצבר:$1,630
קבוצה:דרדסים רוכבים
ראש קבוצה:שי רוה
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,629
קבוצה:Team Velojews
ראש קבוצה:Carol Secor
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$10,963
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:Steven Nachman
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$42,699
קבוצה:4Play
ראש קבוצה:
יעד:$400
הכסף שנצבר:$3,700
קבוצה:Clal Insurance
ראש קבוצה:ראובן שם טוב
יעד:$14,000
הכסף שנצבר:$5,376
קבוצה:Team Geerz
ראש קבוצה:Elliot Berkovits
יעד:$9,000
הכסף שנצבר:$26,287

תרומה כללית: 219,250 $ תן חסות

$2,892,741
הכסף שנצבר*
נתרמו 96% מתוך $3,000,000