מסע גלגלי אהבה 2022

ימיםשעותדקותשניות
07 נובמבר, 2022
$1,055,321
הכסף שנצבר
נתרמו 35% מתוך $3,000,000
רוכבים
קבוצות
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,289
סטטוס:Approved
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Pollick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,456
סטטוס:Approved
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Zimelman
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,018
סטטוס:Approved
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Blachorsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,238
סטטוס:Approved
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$317
סטטוס:Approved
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,179
סטטוס:Approved
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:Approved
שם פרטי:R
שם משפחה:Schorr
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$750
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Team Blyecycles
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$140
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ollie
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Max
שם משפחה:Wolf
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Team Sokol
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Somer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sacofsky
ארץ:בריטניה
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$151
סטטוס:Approved
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$415
סטטוס:Approved
שם פרטי:Viktor
שם משפחה:Beletskiy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$7,812
סטטוס:Approved
שם פרטי:Elie
שם משפחה:Lowinger
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Alexis
שם משפחה:Abraham
ארץ:בריטניה
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Elias
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Werdiger
ארץ:אוסטרליה
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$14,018
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Erez
שם משפחה:Cohen
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
סטטוס:Approved
שם פרטי:Aviv
שם משפחה:Yehezkal
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Celina
שם משפחה:Marcus
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Susan
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול הליכה
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Michelson
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$18,103
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Jeanette
שם משפחה:Blanco
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,428
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Meltzer
ארץ:דרום אפריקה
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,917
סטטוס:Approved
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:Team MITRE
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,426
סטטוס:Approved
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,994
סטטוס:Approved
שם פרטי:Fred
שם משפחה:de Leeuw
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$14,000
הכסף שנצבר:$10,928
סטטוס:Approved
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Gerstein
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,300
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shira
שם משפחה:Itzhak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$718
סטטוס:Approved
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$21,280
סטטוס:Approved
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Singer
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$360
סטטוס:Approved
שם פרטי:Dana
שם משפחה:Rosen
ארץ:בריטניה
מסלול:מסלול הליכה
קבוצה:Team Rosen
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,981
סטטוס:Approved
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$15,313
סטטוס:Approved
שם פרטי:Yisrael
שם משפחה:Alkalay
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$360
סטטוס:Approved
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:Team Shoshan
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$11,243
סטטוס:Approved
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$50,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
סטטוס:Approved
שם פרטי:Traci
שם משפחה:Portnoff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,138
סטטוס:Approved
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$5,896
סטטוס:Approved
שם פרטי:Leah
שם משפחה:Goldstein
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,127
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,991
סטטוס:Approved
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$546
סטטוס:Approved
שם פרטי:Tamir
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Terry
שם משפחה:Hamrick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$1,695
סטטוס:Approved
שם פרטי:Rona
שם משפחה:Jutkowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Great Neck Chain Gang
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,649
סטטוס:Approved
שם פרטי:Harrison
שם משפחה:Mak
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:David
שם משפחה:Tarica
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$560
סטטוס:Approved
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Davis-Farage
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$1,032
סטטוס:Approved
שם פרטי:Aron
שם משפחה:Kapelyus
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$11,170
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,914
סטטוס:Approved
שם פרטי:Vanessa
שם משפחה:Chalem
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,390
סטטוס:Approved
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:The Springfield Sammys
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$3,036
סטטוס:Approved
שם פרטי:Eitan
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,655
סטטוס:Approved
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:Approved
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$5,783
הכסף שנצבר:$1,826
סטטוס:Approved
שם פרטי:Naomi
שם משפחה:Blank
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:NBDF
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:Pending
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,721
סטטוס:Approved
שם פרטי:Abraham
שם משפחה:Shalam
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,270
סטטוס:Approved
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Rosenberg
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$74,008
סטטוס:Approved
שם פרטי:Greg
שם משפחה:Gershman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,654
סטטוס:Approved
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$300
הכסף שנצבר:$700
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:Team Blyecycles
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$2,971
סטטוס:Approved
שם פרטי:Suzy
שם משפחה:Raber
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,235
סטטוס:Approved
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Raskas
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:Team VeloJews
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$368
סטטוס:Approved
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול הליכה
קבוצה:Team Nachman
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$1,829
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$400
סטטוס:Approved
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$1,491
סטטוס:Approved
שם פרטי:Elie
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$121
סטטוס:Approved
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$11,754
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,078
סטטוס:Approved
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Aidane
ארץ:צרפת
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$196
סטטוס:Approved
שם פרטי:Andrew
שם משפחה:Seidman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,782
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,050
סטטוס:Approved
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Team Nachman
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$34,231
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:Team Usiskin
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$870
סטטוס:Approved
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Team Gershuni
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,826
סטטוס:Approved
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Team Sokol
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$11,560
סטטוס:Approved
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:פיפמן
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,191
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Horenblas
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,500
סטטוס:Approved
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Team Gershuni
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:Team VeloJews
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$368
סטטוס:Approved
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Wohlfarth
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,323
סטטוס:Approved
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,765
סטטוס:Approved
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Bendjouia
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,266
סטטוס:Approved
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Great Neck Chain Gang
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,274
סטטוס:Approved
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,359
סטטוס:Approved
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$77,540
סטטוס:Approved
שם פרטי:Erez
שם משפחה:Michaeli
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,821
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$734
סטטוס:Approved
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,627
סטטוס:Approved
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,513
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Rosen
ארץ:בריטניה
מסלול:מסלול הליכה
קבוצה:Team Rosen
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,707
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jerry
שם משפחה:Barta
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$855
סטטוס:Approved
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$26,469
סטטוס:Approved
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Stiefel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,360
סטטוס:Approved
שם פרטי:Akiva
שם משפחה:Szental
ארץ:אוסטרליה
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Nick
שם משפחה:Harbinson
ארץ:גרמניה
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Lipoff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$16,480
סטטוס:Approved
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Shapiro
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,190
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,804
סטטוס:Approved
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Grunstein
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ira
שם משפחה:Brier
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
סטטוס:Approved
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$16,000
הכסף שנצבר:$14,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:David
שם משפחה:Bugayer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,240
סטטוס:Approved
שם פרטי:David
שם משפחה:Goldberg
ארץ:בריטניה
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Shimon
שם משפחה:Schabracq
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Elyse
שם משפחה:Lackie
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$6,173
סטטוס:Approved
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Hammelburger
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Braun
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Mallon
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$2,220
סטטוס:Approved
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
סטטוס:Approved
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Kamensky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,861
סטטוס:Approved
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$654
סטטוס:Approved
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,013
סטטוס:Approved
שם פרטי:Tanya
שם משפחה:Pomson
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,510
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jesse
שם משפחה:Ehrlich
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,716
סטטוס:Approved
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$20,998
סטטוס:Approved
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Great Neck Chain Gang
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,474
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Siegel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Bundas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:Team MITRE
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$1,118
סטטוס:Approved
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Kedem
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$2,653
סטטוס:Approved
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Blum
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול הליכה
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$67
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mario
שם משפחה:Bali
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,409
סטטוס:Approved
שם פרטי:Vivian
שם משפחה:Achar
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,029
סטטוס:Approved
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$1,180
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jaime
שם משפחה:Lederman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Allan
שם משפחה:Lieberman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:Approved
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:William
שם משפחה:Taeusch
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,830
סטטוס:Approved
שם פרטי:Sammy
שם משפחה:Artman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:The Springfield Sammys
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$2,086
סטטוס:Approved
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:זיבו סייקלינג אקאדאמי
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$10,906
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:
יעד:
הכסף שנצבר:$650
סטטוס:Approved
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Team Troostwijk
יעד:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ruben
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Pending
:
שם פרטי:Hester
שם משפחה:Hess-Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Team Troostwijk
יעד:
הכסף שנצבר:$1,779
סטטוס:Approved
שם פרטי:Nancy
שם משפחה:Cahners
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:Approved
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:Team Usiskin
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
ארץ:קנדה
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Sigal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$54
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Rubanowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:Rabbi's Angels
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$686
סטטוס:Approved
שם פרטי:Russell
שם משפחה:Wasserman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Franklin
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:מסע אלי"ן שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$6,250
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jeb
שם משפחה:Brownstein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,378
סטטוס:Approved
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,409
סטטוס:Approved
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,077
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Beitzim
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$12,348
סטטוס:Approved
שם פרטי:Drew
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:Rabbi's Angels
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,699
סטטוס:Approved
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:Approved
שם פרטי:Charlie
שם משפחה:Sacofsky
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Dino
שם משפחה:Feigelstock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$20,863
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Michel
שם משפחה:Schipper
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,911
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Hosseinof
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:Approved
שם פרטי:Donna Danielle
שם משפחה:Cohen
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,911
סטטוס:Approved
שם פרטי:Marion
שם משפחה:de Vries
ארץ:הולנד
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$11,896
סטטוס:Approved
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:עלות השחר
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$570
סטטוס:Approved
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Weinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:Beitzim
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,397
סטטוס:Approved
שם פרטי:Hanny
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:Beitzim
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,433
סטטוס:Approved
שם פרטי:דוד אשר
שם משפחה:איזנברג
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$380
סטטוס:Approved
שם פרטי:ריצ'רד
שם משפחה:בינשטוק
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$430
סטטוס:Approved
שם פרטי:רפאל
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,806
סטטוס:Approved
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:
הכסף שנצבר:$2,819
סטטוס:Approved
שם פרטי:אוריאל
שם משפחה:גולדברג
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:לינדה
שם משפחה:גולדברג
ארץ:בריטניה
מסלול:מסלול תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:דב
שם משפחה:גולדברג
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:Approved
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$59
סטטוס:Approved
שם פרטי:חיים
שם משפחה:דרמון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:עלות השחר
יעד:
הכסף שנצבר:$495
סטטוס:Approved
שם פרטי:צפורה
שם משפחה:וויטי
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,634
סטטוס:Approved
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:Microfocus
יעד:$500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:ון גלדר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,012
סטטוס:Approved
שם פרטי:נתן
שם משפחה:זיבוטופסקי
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:זיבו סייקלינג אקאדאמי
יעד:
הכסף שנצבר:$217
סטטוס:Approved
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיוון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$7,620
סטטוס:Approved
שם פרטי:ירדן
שם משפחה:זינגר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$360
סטטוס:Approved
שם פרטי:דוד
שם משפחה:זראי-מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:איתי
שם משפחה:יוגב
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:ירם
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,808
סטטוס:Approved
שם פרטי:קווין
שם משפחה:לב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$228
סטטוס:Approved
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,407
סטטוס:Approved
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$283
סטטוס:Approved
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:Approved
שם פרטי:אלון
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:בני
שם משפחה:מיכאילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן כביש
קבוצה:פיפמן
יעד:$500
הכסף שנצבר:$407
סטטוס:Approved
שם פרטי:טלי
שם משפחה:מילוא
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,193
סטטוס:Approved
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,173
סטטוס:Approved
שם פרטי:ורד
שם משפחה:סיון רוטנברג
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$410
סטטוס:Approved
שם פרטי:ורד
שם משפחה:סיון רוטנברג
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$410
סטטוס:Approved
שם פרטי:ארי
שם משפחה:ספירשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,965
סטטוס:Approved
שם פרטי:אריאל
שם משפחה:עידן
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,231
סטטוס:Approved
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$748
סטטוס:Approved
שם פרטי:דליה
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:NBDF
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$192
סטטוס:Pending
שם פרטי:אילן
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$653
סטטוס:Approved
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$102
סטטוס:Approved
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$457
סטטוס:Approved
שם פרטי:צבי
שם משפחה:קליין
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$535
סטטוס:Approved
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$3,718
סטטוס:Approved
שם פרטי:ויקטוריה
שם משפחה:רשנילוב
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח
קבוצה:עלות השחר
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,123
סטטוס:Approved
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:Team Shoshan
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:אבי
שם משפחה:שטיימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלי"ן שטח
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:גדעון
שם משפחה:שטיין
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,839
סטטוס:Approved
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$322
סטטוס:Approved
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,495
סטטוס:Approved
שם פרטי:גדי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,132
סטטוס:Approved
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:Approved
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול שטח אנדורו
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,209
סטטוס:Approved
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:
ראש קבוצה:
יעד:
הכסף שנצבר:$1,092
:
קבוצה:
ראש קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$2,918
:
קבוצה:פיפמן
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,598
:
קבוצה:The Springfield Sammys
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,122
:
קבוצה:Team Gershuni
ראש קבוצה:
יעד:$5,750
הכסף שנצבר:$4,190
:
קבוצה:Great Neck Chain Gang
ראש קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$5,397
:
קבוצה:זיבו סייקלינג אקאדאמי
ראש קבוצה:
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$11,123
:
קבוצה:Team Troostwijk
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,558
:
קבוצה:Microfocus
ראש קבוצה:ימי ויסל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:Rabbi's Angels
ראש קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$2,385
:
קבוצה:Team MITRE
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,544
:
קבוצה:NBDF
ראש קבוצה:דליה פרידמן
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$384
:
קבוצה:עלות השחר
ראש קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$3,188
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:
יעד:$24,000
הכסף שנצבר:$15,242
:
קבוצה:Team Sokol
ראש קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:Team VeloJews
ראש קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$736
:
קבוצה:Team Blyecycles
ראש קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$3,111
:
קבוצה:Team Rosen
ראש קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,426
:
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:
יעד:$60,000
הכסף שנצבר:$36,059
:
קבוצה:Team Usiskin
ראש קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$870
:
קבוצה:Beitzim
ראש קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$34,739
:
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
ראש קבוצה:
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$103,949
:
ימיםשעותדקותשניות
07 נובמבר, 2022
$1,055,321
הכסף שנצבר
נתרמו 35% מתוך $3,000,000