מסע גלגלי אהבה 2021

ימיםשעותדקותשניות
24 אוקטובר, 2021
$1,756,278
הכסף שנצבר
נתרמו 59% מתוך $3,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Ariel
שם משפחה:Aidane
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$7,612
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilanit
שם משפחה:Arkash
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,644
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,099
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,395
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$10,406
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Barbier
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מבוטל
:
שם פרטי:Jerry
שם משפחה:Barta
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,568
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Viktor
שם משפחה:Beletskiy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,980
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,800
הכסף שנצבר:$8,037
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Bendjouia
ארץ:מקסיקו
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,097
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alberto
שם משפחה:Bendjouia
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,035
הכסף שנצבר:$3,467
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,200
הכסף שנצבר:$4,225
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Naomi
שם משפחה:Blank
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharlene
שם משפחה:Blau
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,225
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nimrod
שם משפחה:Blau
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,510
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehuda
שם משפחה:Blinder
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Blum
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,107
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$98,031
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,672
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,104
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Both
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,478
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Brod
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,528
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeb
שם משפחה:Brownstein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,895
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tamar
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,852
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,852
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bugayer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$507
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilbert
שם משפחה:Chalem
ארץ:מקסיקו
מסלול:רוכב וירטואלי
הכסף שנצבר:$195
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Vanessa
שם משפחה:Chalem
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$5,245
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Chefitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$2,300
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,339
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michele
שם משפחה:Cooper
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$26,721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$10,800
הכסף שנצבר:$5,580
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,225
הכסף שנצבר:$10,839
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:de Leeuw
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marion
שם משפחה:de Vries
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Roberto
שם משפחה:Dorfzaun
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$195
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ernesto
שם משפחה:Dorfzaun
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,075
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nathan
שם משפחה:Eisler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Eisler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$4,004
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jennifer
שם משפחה:Eisler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,118
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Ejlenberg
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jody
שם משפחה:Ellant
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,702
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,029
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dafna
שם משפחה:Eylon
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,910
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Farber
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Adami
שם משפחה:Farkas
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dino
שם משפחה:Feigelstock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,204
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Feldman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,637
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,634
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Glenn
שם משפחה:Fischler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,935
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Flesh
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,083
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,523
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wendy
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,058
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moses
שם משפחה:Gaynor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$2,621
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:Team Gershuni
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,340
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Gerstel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,522
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,432
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,762
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Liviu
שם משפחה:Goldenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$685
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$75,000
הכסף שנצבר:$65,033
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Juda
שם משפחה:Goldstoff
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,481
סטטוס:
:
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Gonchar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,823
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Merle
שם משפחה:Gonchar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,368
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$12,702
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elie
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,633
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Grauer
ארץ:קנדה
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$2,098
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Seth
שם משפחה:Grauer
ארץ:קנדה
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$2,098
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$15,372
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Grunstein
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$566
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aharon
שם משפחה:Habany
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Hammelburger
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$16,000
הכסף שנצבר:$9,082
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Harris
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,027
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philip
שם משפחה:Hasleton
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Hasleton
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$4,502
הכסף שנצבר:$7,856
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leora
שם משפחה:Havin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,326
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Herschkopf
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,140
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$1,581
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,200
הכסף שנצבר:$10,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Horenblas
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,768
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Hosseinof
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,310
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ken
שם משפחה:Hudes
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,746
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Hudes
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,782
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Hurwitz
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,018
הכסף שנצבר:$5,018
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aharon
שם משפחה:Hyman
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$539
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ollie
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$850
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shira
שם משפחה:Itzhak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,843
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Jacobi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,370
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,550
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,471
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,695
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$22,603
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,717
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$1,398
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$90,000
הכסף שנצבר:$82,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$461
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$435
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,329
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Koolyk
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,710
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Akiva
שם משפחה:Korn
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$540
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,181
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kwestel
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$22,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Scott
שם משפחה:Lasensky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Lebor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,705
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philip
שם משפחה:Lehman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Lehman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yosef
שם משפחה:Lehrfield
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$200
הכסף שנצבר:$154
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Leinwand
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,108
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Lemor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,560
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$46,142
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,525
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$24,977
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Avishai
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$55
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Natanel
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$250
הכסף שנצבר:$231
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,068
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Lichtenstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$1,167
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jaron
שם משפחה:Link
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,166
סטטוס:
:
שם פרטי:Baruch
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,723
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Lissak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$540
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manou
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$10,563
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$9,496
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yossi
שם משפחה:Lupas
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,104
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,306
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$12,500
הכסף שנצבר:$8,865
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,575
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Celina
שם משפחה:Marcus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jan
שם משפחה:Mars
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:
:
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,847
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$87
סטטוס:
:
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Meltzer
ארץ:דרום אפריקה
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,096
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Meron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,336
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,967
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:
:
שם פרטי:Erez
שם משפחה:Michaeli
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,067
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Michelson
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$254
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:$2,079
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$31,912
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,470
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandy
שם משפחה:Nissel-Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,262
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ron
שם משפחה:Offer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Efraim
שם משפחה:Oren
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,605
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$15,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$472
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
הכסף שנצבר:$259
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,055
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Suzy
שם משפחה:Raber
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$583
סטטוס:
:
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Raber
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$583
סטטוס:
:
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Raskas
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debra
שם משפחה:Reiter Panitch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,490
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,852
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,916
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dana
שם משפחה:Rosen
ארץ:אנגליה
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,770
הכסף שנצבר:$3,767
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Rosen
ארץ:אנגליה
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,750
הכסף שנצבר:$3,740
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Rosenberg
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eytan
שם משפחה:Rosenthal
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,773
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,499
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,861
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,531
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menachem
שם משפחה:Scherman
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,003
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Scherzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,072
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robby
שם משפחה:Schiff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,408
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sari
שם משפחה:Schiff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,408
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,751
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,887
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,896
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Max
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aurelia
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,422
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Shayne
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$4,961
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elise
שם משפחה:Sheppard
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,550
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$22,264
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$19,065
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Sober
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,408
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Somer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Stiefel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eddie
שם משפחה:Stoppelmann
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,260
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Taragin
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,789
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Taragin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$498
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Torem
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,992
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,757
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$874
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Volk
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,507
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manja
שם משפחה:Vos
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$3,055
סטטוס:
:
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,251
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,168
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Weinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,477
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,136
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Werdiger
ארץ:אוסטרליה
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,000
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:Team Wiener
הכסף שנצבר:$1,667
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marvin
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:Team Wiener
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,667
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:Team Wiener
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,667
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Wohlfarth
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,175
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Max
שם משפחה:Wolf
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ronald
שם משפחה:Wurbik
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$583
סטטוס:
:
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,133
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:Chesapeake Bay
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,484
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Zimelman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$1,300
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,716
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,912
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:אבן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אורון
שם משפחה:אגם
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:J&J
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גלית
שם משפחה:אגמון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,021
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$148
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופירה
שם משפחה:אזולאי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$155
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ינקי
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,370
הכסף שנצבר:$3,367
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:אילון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מייק
שם משפחה:אליס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,684
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוציס
שם משפחה:אלכסיי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:בועז
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,149
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$723
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צביקה
שם משפחה:אסולין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Tambour
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,172
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:ארז
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Cisco
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מורן
שם משפחה:ארטנשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אמנון
שם משפחה:בוזגלו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:J&J
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ריצ'רד
שם משפחה:בינשטוק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,714
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:בירן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שירי
שם משפחה:בלקמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$250
הכסף שנצבר:$239
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלמה
שם משפחה:בן עמי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שמוליק
שם משפחה:בננסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,728
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורי
שם משפחה:בצרי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:J&J
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,210
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:בר-און
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$251
סטטוס:מאושר
שם פרטי:משה
שם משפחה:בראון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שחר
שם משפחה:בראל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:קובי
שם משפחה:ברנס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:דינה
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,720
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צביקה
שם משפחה:גדסי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,653
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ברק
שם משפחה:גוטוויליג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$31
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:גוטויליג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$164
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדו
שם משפחה:גוטויליג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Cisco
יעד:$500
הכסף שנצבר:$203
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:גורן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:גינצבורג
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$77
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:שגיא
שם משפחה:גלבוע
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ניסן
שם משפחה:גרבי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שלום
שם משפחה:גרינברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:גרשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יואל
שם משפחה:דגן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אורלי
שם משפחה:דואני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,627
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,149
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,166
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:דומצ'בסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Perion
יעד:$320
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי: ישי
שם משפחה:דון יחיא
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$300
הכסף שנצבר:$293
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:דרמון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$513
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,889
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:הרמתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:וגשל
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$112
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צפורה
שם משפחה:וויטי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,512
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:ויזנברג
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$6,158
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שני
שם משפחה:וילמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,006
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$246
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רות
שם משפחה:ויצטום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:ון גלדר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,642
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלומי
שם משפחה:וקנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נתן
שם משפחה:זיבוטופסקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$852
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמיחי
שם משפחה:זיבוטופסקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$871
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זכריה
שם משפחה:זיבוטופסקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,058
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$5,610
הכסף שנצבר:$5,610
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$31,382
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:זיסרמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יהושע
שם משפחה:זקבך
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הדס
שם משפחה:זקבך
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,440
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:חן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שחר
שם משפחה:טובלי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:תאיר
שם משפחה:טל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:J&J
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שגיב
שם משפחה:טל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:פלג
שם משפחה:טלקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,710
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:טננבאום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,213
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהוד
שם משפחה:יוגב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:יצחקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:ירם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,604
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שי
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נגה
שם משפחה:כורם
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נעם
שם משפחה:כרמל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קווין
שם משפחה:לב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$884
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,100
הכסף שנצבר:$5,511
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יונתן
שם משפחה:לבני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$31
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ריצרד
שם משפחה:לוטי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סוזן
שם משפחה:לוטי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניצה
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Perion
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מור
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Cisco
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$835
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:עופר
שם משפחה:לזר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,720
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:ליטמנוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$300
הכסף שנצבר:$308
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$14,601
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלון
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,099
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,007
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:ALYN STAFF
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$908
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מוטי
שם משפחה:לנצקרון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$0
הכסף שנצבר:$93
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:מדינה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ניר
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$76
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רון
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$76
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:מילר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוליה
שם משפחה:מיסלביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:איציק
שם משפחה:מלכה
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:מס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,541
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אור
שם משפחה:מרום
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:דורון
שם משפחה:מרקוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,176
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$7,226
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לורנס
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,577
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיא
שם משפחה:ניב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ערן
שם משפחה:סגל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מתן
שם משפחה:סוויל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,200
הכסף שנצבר:$3,435
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ורד
שם משפחה:סיון רוטנברג
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדה
שם משפחה:סימוניץ בארי
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לן
שם משפחה:סנדי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$800
הכסף שנצבר:$617
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארי
שם משפחה:ספירשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,147
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורנה
שם משפחה:סרבן לוי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,551
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:תמיר
שם משפחה:עיואן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:J&J
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$776
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:פדהצור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$250
הכסף שנצבר:$248
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$12,567
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:פז
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:J&J
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:עדי
שם משפחה:פייקין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אמיר
שם משפחה:פילוסוף
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ארז
שם משפחה:פילר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ברק
שם משפחה:פיקרסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:דעואל
שם משפחה:פלאי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$152
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:פניאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:רפי
שם משפחה:פפר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,295
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זאב
שם משפחה:פרייפלד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אילן
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,776
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:צור
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$200
הכסף שנצבר:$219
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$350
הכסף שנצבר:$291
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צור
שם משפחה:קוזיק
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,997
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,058
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:קולינר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Perion
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:רון
שם משפחה:קורן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:Micro Focus
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:עמרי
שם משפחה:קיי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
הכסף שנצבר:$4,512
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:רוזנברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ניר
שם משפחה:שגב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,116
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:שגיב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$330
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:חרות
שם משפחה:שוורץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$417
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:שוורץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$417
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מעיין
שם משפחה:שוייצר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:ALYN STAFF
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,094
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,679
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:שטיימן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,111
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גדעון
שם משפחה:שטיין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,534
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:שטריימר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יהושע
שם משפחה:שנק
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,101
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:שפר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$299
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$9,711
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,338
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גילעד
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,338
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$3,583
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שאול
שם משפחה:ששון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,780
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גדי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$10,212
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:Team Tanami
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,201
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:Team Tanami
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,474
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:Levy-Pilkington
ראש קבוצה:Linda Levy
הכסף שנצבר:$518
קבוצה:Team Texas
ראש קבוצה:Elise Sheppard
הכסף שנצבר:$2,550
קבוצה:Team Sharf
ראש קבוצה:נדב שרף
הכסף שנצבר:$6,259
קבוצה:Team Blyecycles
ראש קבוצה:Joanne Blye
הכסף שנצבר:$8,776
קבוצה:ALYN STAFF
ראש קבוצה:
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:Team Wiener
ראש קבוצה:Marvin Wiener
הכסף שנצבר:$5,001
:
קבוצה:Great Neck Chain Gang
ראש קבוצה:Charles Goldberg
הכסף שנצבר:$12,194
קבוצה:Team Kerem Nov
ראש קבוצה:Moshe Torem
הכסף שנצבר:$5,765
קבוצה:Zivo Cycling Academy
ראש קבוצה:Elan Zivotofsky
הכסף שנצבר:$12,497
קבוצה:Team Blau-Oren
ראש קבוצה:Nimrod Blau
הכסף שנצבר:$11,340
קבוצה:Cisco
ראש קבוצה:עדו גוטויליג
הכסף שנצבר:$203
:
קבוצה:Ze French Bhikers
ראש קבוצה:Eric Setton
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Hammered Hudes
ראש קבוצה:Ken Hudes
הכסף שנצבר:$3,528
קבוצה:Tambour
ראש קבוצה:יורם ביטון
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:Adama
ראש קבוצה:שלמה בן עמי
הכסף שנצבר:$7,774
קבוצה:Grumpy Roadsters 2021
ראש קבוצה:Ed Joyce
הכסף שנצבר:$222,775
קבוצה:Perion
ראש קבוצה:ניר קולינר
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:השועלות
ראש קבוצה:הילה מס
הכסף שנצבר:$18,294
קבוצה:מדוושי עלות השחר
ראש קבוצה:Aviva Lavi
הכסף שנצבר:$33,787
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:Steven Nachman
הכסף שנצבר:$31,912
קבוצה:Team Mad Moose
ראש קבוצה:Paul Medeiros
הכסף שנצבר:$3,847
קבוצה:Team BAS
ראש קבוצה:Seth Grauer
הכסף שנצבר:$4,196
קבוצה:Shomera
ראש קבוצה:שחר בראל
הכסף שנצבר:$2,640
קבוצה:Team AK Riders
ראש קבוצה:Ben Cohen
הכסף שנצבר:$15,222
קבוצה:Team Tanami
ראש קבוצה:אוהד תנעמי
הכסף שנצבר:$6,675
:
קבוצה:Team Schwartz
ראש קבוצה:חרות שוורץ
הכסף שנצבר:$834
קבוצה:ALYN STAFF
ראש קבוצה:Yarden Frankl
הכסף שנצבר:$4,081
:
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:Yuri Shoshan
הכסף שנצבר:$21,744
קבוצה:Team VeloJews
ראש קבוצה:Joseph Secor
הכסף שנצבר:$3,638
קבוצה:DFNB
ראש קבוצה:דליה פרידמן
הכסף שנצבר:$3,475
קבוצה:Tandam Team One
ראש קבוצה:מאיר חזן
הכסף שנצבר:$6,461
קבוצה:הבטטות
ראש קבוצה:David Jacobi
הכסף שנצבר:$5,854
קבוצה:Team Rosen
ראש קבוצה:Jeffrey Rosen
הכסף שנצבר:$7,507
קבוצה:מדוושי הנציב
ראש קבוצה:אבישי נגר
הכסף שנצבר:$8,002
קבוצה:Micro Focus
ראש קבוצה:ימי ויסל
הכסף שנצבר:$370
:
קבוצה:Team Beitzim
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
הכסף שנצבר:$81,902
קבוצה:בייק אורנית
ראש קבוצה:פנחס בר לב
הכסף שנצבר:$4,099
קבוצה:Friends of Kevin
ראש קבוצה:Sandy Nissel-Horowitz
הכסף שנצבר:$20,059
קבוצה:Team Gershuni
ראש קבוצה:David Gershuni
הכסף שנצבר:$4,190
:
קבוצה:J&J
ראש קבוצה:תמיר עיואן
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:The Bike Brothers
ראש קבוצה:בנימין דומיניץ
הכסף שנצבר:$4,315

תרומה כללית: 135,317 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
24 אוקטובר, 2021
$1,756,278
הכסף שנצבר
נתרמו 59% מתוך $3,000,000