מסע גלגלי אהבה 2022

ימיםשעותדקותשניות
07 נובמבר, 2022
$234,825
הכסף שנצבר
נתרמו 8% מתוך $3,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$1,250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maayan
שם משפחה:Aviv
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$1,550
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jerry
שם משפחה:Barta
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Viktor
שם משפחה:Beletskiy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Bendjouia
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Blachorsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$533
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$460
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$3,636
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$14,000
הכסף שנצבר:$10,775
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marion
שם משפחה:de Vries
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$385
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wendy
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:טיול רגלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Greg
שם משפחה:Gershman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,654
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,500
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,024
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nick
שם משפחה:Harbinson
ארץ:גרמניה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$400
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$552
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Hosseinof
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$524
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Susan
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$11,000
הכסף שנצבר:$7,100
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,841
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$20,100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,575
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Lipoff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$8,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harrison
שם משפחה:Mak
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Meltzer
ארץ:דרום אפריקה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Erez
שם משפחה:Michaeli
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$227
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:טיול רגלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Pollick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,946
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Emma
שם משפחה:Roberts
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Rosen
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dana
שם משפחה:Rosen
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,128
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Rubanowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sacofsky
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charlie
שם משפחה:Sacofsky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menachem
שם משפחה:Scherman
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aurelia
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abraham
שם משפחה:Shalam
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$561
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Stiefel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,160
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Tarica
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,581
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
ארץ:קנדה
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Max
שם משפחה:Wolf
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,302
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ריצ'רד
שם משפחה:בינשטוק
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפאל
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,635
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוריאל
שם משפחה:גולדברג
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לינדה
שם משפחה:גולדברג
ארץ:אנגליה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:ירם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$792
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריאן
שם משפחה:ליטמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$10,553
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$35
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריאל
שם משפחה:עידן
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$3,131
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:אריאל
שם משפחה:עידן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,131
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילן
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,494
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:Team VeloJews
ראש קבוצה:Joseph Secor
הכסף שנצבר:$386
:
קבוצה:Team Sokol
ראש קבוצה:Brad Sokol
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Team Usiskin
ראש קבוצה:Ashley Usiskin
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:Steven Nachman
הכסף שנצבר:$250
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:Yuri Shoshan
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Grumpy Roadsters 2022
ראש קבוצה:Ed Joyce
הכסף שנצבר:$800
קבוצה:Team Blyecycles
ראש קבוצה:Jeff Blye
הכסף שנצבר:$18

תרומה כללית: 19,704 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
07 נובמבר, 2022
$234,825
הכסף שנצבר
נתרמו 8% מתוך $3,000,000