מסע גלגלי אהבה 2020

ימיםשעותדקותשניות
22 נובמבר, 2020
$1,437,722
הכסף שנצבר
נתרמו 48% מתוך $3,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Ariel
שם משפחה:Aidane
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$30
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,763
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Ames
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$9,457
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilly
שם משפחה:Arie
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$17,182
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$71
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$7,948
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,272
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jerry
שם משפחה:Barta
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$5,010
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yaakov
שם משפחה:Baruch
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Viktor
שם משפחה:Beletskiy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$2,536
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,256
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Ben-Ari
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Ben-David
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$256
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ezra
שם משפחה:Ben-David
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$166
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Gabriel
שם משפחה:Benabou
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Berson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,250
הכסף שנצבר:$934
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wolf
שם משפחה:Bielas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$105,000
הכסף שנצבר:$104,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,158
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,146
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,606
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,973
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yakov
שם משפחה:Bronsteyn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeb
שם משפחה:Brownstein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,668
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,533
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tamar
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bugayer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$768
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Foster
שם משפחה:Chase
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Chefitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$2,160
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$4,426
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Coleman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,611
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,345
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Cowen
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,120
הכסף שנצבר:$14,370
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$13,000
הכסף שנצבר:$10,998
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ernesto
שם משפחה:Dorfzaun
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,135
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jody
שם משפחה:Ellant
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$700,000
הכסף שנצבר:$6,928
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dafna
שם משפחה:Eylon
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,332
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Feldman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,540
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,546
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,830
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,792
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,226
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Fry
ארץ:אנגליה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$490
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,066
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$833
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$833
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,833
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Gerstel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,296
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Glaser
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,217
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$246
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brett
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$795
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$1,855
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,495
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Liviu
שם משפחה:Goldenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ricardo
שם משפחה:Goldschmidt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$496
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:המסע שלי
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$15,424
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Gonchar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,582
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$5,561
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$400
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Greene
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Madeleine
שם משפחה:Grobler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$714
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$10,680
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Harris
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,350
הכסף שנצבר:$338
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Hasleton
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,921
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Hecker
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Herschkopf
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,849
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,148
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,925
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Hosseinof
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,394
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$5,000
סטטוס:
:
שם פרטי:David
שם משפחה:Jacobi
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,980
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Leo
שם משפחה:Jaegerman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$546
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$6,370
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,544
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$20,696
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,390
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mollie
שם משפחה:Kaplan
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$312
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilda
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,410
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,064
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,348
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,635
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,014
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Susan
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$10,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kurlander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta & Moshe
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,175
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kwestel
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,167
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sheera
שם משפחה:Landsman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$17,857
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$6,301
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Lebor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$879
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Leinwand
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$530
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nadia
שם משפחה:Levene
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$354
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$15,801
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$48,919
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$811
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,141
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Levy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,795
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Baruch
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$559
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,295
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Lissak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Manou
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,223
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,029
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$10,543
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Mallon
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,455
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,938
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Celina
שם משפחה:Marcus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$13,054
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Marmor
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$523
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$50
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,567
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$496
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,911
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,578
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$189
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$35,000
הכסף שנצבר:$36,293
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,680
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandy
שם משפחה:Nissel-Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,368
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jose
שם משפחה:Oldak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$72
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philip
שם משפחה:Pelzman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,212
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,531
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tanya
שם משפחה:Pomson
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,823
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Raskas
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,150
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Reiter
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$12,163
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,029
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,567
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Scherzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$4,145
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$4,298
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuven
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$2,468
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,403
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,841
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andrew
שם משפחה:Seidman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,795
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$30
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abraham
שם משפחה:Shalam
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$720
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Shayne
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,197
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elise
שם משפחה:Sheppard
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$6,586
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abe
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$758
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$12,004
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Shuster
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,045
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Smurlick
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$639
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,657
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Solinsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$12,741
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Solomont
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$3,321
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Keith
שם משפחה:Somers
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,745
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Stauber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,672
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Stefansky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$559
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$322
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Stiefel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avery
שם משפחה:Stok
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$18,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,036
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$923
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Taragin
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,556
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jessica
שם משפחה:Tinianow
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Torem
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$248
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruben
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,049
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,875
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Vogel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Volk
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$7,075
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,900
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,227
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,143
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,690
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,690
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Marvin
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,790
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Alyssa
שם משפחה:Wiener Rosenbaum
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Wohlfarth
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,978
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rachel
שם משפחה:Younger
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$291
סטטוס:
:
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$14,568
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,045
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Zimelman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,334
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,692
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,702
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Zuckerberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אמי
שם משפחה:אדיני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$308
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ינקי
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,632
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,955
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:עדינה
שם משפחה:אלבאז
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,252
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:נדב
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בועז
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$3,055
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,533
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ריצ'רד
שם משפחה:בינשטוק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$661
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סעדיה
שם משפחה:בלקמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$798
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סיגל
שם משפחה:בן אליהו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,968
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמר
שם משפחה:בנימינוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$166
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמוליק
שם משפחה:בננסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,070
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,449
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:בר שאול
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:עמיקם
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,925
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$416
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דינה
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,289
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,266
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צבי
שם משפחה:גדסי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$446
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ישראל
שם משפחה:גורפינקל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:גינצבורג
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$504
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרן
שם משפחה:גנוגלי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,058
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,182
סטטוס:מאושר
שם פרטי: ישי
שם משפחה:דון יחיא
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:הוכוולד
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:גיל
שם משפחה:הולנדר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,805
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:הר-חן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,740
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:ניר
שם משפחה:הרמתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:גל
שם משפחה:וייס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$3,915
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:ון גלדר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,037
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$22,779
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שוש
שם משפחה:חורש
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,325
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,149
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:טננבאום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:יצחקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:ירם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,080
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:דוד
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קווין
שם משפחה:לב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$523
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$6,296
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$151
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:לזר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,828
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:ליטמנוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,526
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$34
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רון
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$2,692
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:מלכה
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:מס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,174
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,567
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,039
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לורנס
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$148
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:נחמני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיא
שם משפחה:ניב
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$129
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:ניימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:ניימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מתן
שם משפחה:סוויל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,322
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:שחר
שם משפחה:סולר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:לן
שם משפחה:סנדי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארי
שם משפחה:ספירשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,804
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורנה
שם משפחה:סרבן לוי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,901
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,312
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:פדהצור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$190
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$8,200
הכסף שנצבר:$8,308
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:פיפמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דעואל
שם משפחה:פלאי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,984
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יורי
שם משפחה:פלדמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:רפי
שם משפחה:פפר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,457
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפאל
שם משפחה:פרוידנברגר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,583
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,965
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,752
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילן
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,993
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:צור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$55
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$400
הכסף שנצבר:$369
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עקיבא
שם משפחה:קוג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$55
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,353
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,002
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:מיכל
שם משפחה:רונן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$425
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמי
שם משפחה:שהם
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,877
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:שטיימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$55
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גדעון
שם משפחה:שטיין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,520
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,658
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,307
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שאול
שם משפחה:ששון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$737
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גדי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$12,899
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אייל
שם משפחה:תמיר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$506
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$251
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$219
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:Team Landes
ראש קבוצה:Richard Landes
הכסף שנצבר:$2,167
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:Yuri Shoshan
הכסף שנצבר:$15,881
קבוצה:Great Neck Chain Gang
ראש קבוצה:Deborah Goldberg
הכסף שנצבר:$10,547
קבוצה:Team Sokol
ראש קבוצה:Brad Sokol
הכסף שנצבר:$7,296
קבוצה:הבטטות
ראש קבוצה:David Jacobi
הכסף שנצבר:$765
קבוצה:Team Wiener
ראש קבוצה:Marvin Wiener
הכסף שנצבר:$5,170
:
קבוצה:בייק אורנית
ראש קבוצה:פנחס בר לב
הכסף שנצבר:$3,254
קבוצה:Team Tanami
ראש קבוצה:אוהד תנעמי
הכסף שנצבר:$470
קבוצה:Team Blyecycles
ראש קבוצה:Jeff Blye
הכסף שנצבר:$8,752
קבוצה:Team Barta Girls
ראש קבוצה:Jerry Barta
הכסף שנצבר:$5,110
קבוצה:מדוושי עלות השחר
ראש קבוצה:Aviva Lavi
הכסף שנצבר:$31,222
קבוצה:מדוושי הנציב
ראש קבוצה:אבישי נגר
הכסף שנצבר:$6,351
קבוצה:השועלות
ראש קבוצה:הילה מס
הכסף שנצבר:$31,038
קבוצה:Team Lupkin
ראש קבוצה:Jonathan Lupkin
הכסף שנצבר:$4,210
קבוצה:Friends of Kevin
ראש קבוצה:Sandy Nissel-Horowitz
הכסף שנצבר:$53,368
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:Steven Nachman
הכסף שנצבר:$36,482
קבוצה:Levy-Pilkington 2020
ראש קבוצה:John Pilkington
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Gershuni Team
ראש קבוצה:David Gershuni
הכסף שנצבר:$5,499
קבוצה:Grumpy Roadsters 2020
ראש קבוצה:Ed Joyce
הכסף שנצבר:$176,966
קבוצה:Team Fischler
ראש קבוצה:Maurice Fischler
הכסף שנצבר:$3,600
קבוצה:Wheels of Love Ottawa
ראש קבוצה:Jonathan Ben Choreen Freedman
הכסף שנצבר:$7,256
קבוצה:דרך ארץ בשביל ישראל
ראש קבוצה:עמיקם ברמן
הכסף שנצבר:$17,640
קבוצה:Team Levenfeld
ראש קבוצה:Barry Levenfeld
הכסף שנצבר:$69,672
קבוצה:Team Scotch and Herring
ראש קבוצה:Daryl Roitman
הכסף שנצבר:$22,143
קבוצה:Maracoffan
ראש קבוצה:חיים אילוביץ
הכסף שנצבר:$10,860
קבוצה:Team Yshai
ראש קבוצה:אסף ישי
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Team AK Riders
ראש קבוצה:Ben Cohen
הכסף שנצבר:$12,332
קבוצה:Team VeloJews
ראש קבוצה:Joseph Secor
הכסף שנצבר:$6,244
קבוצה:Team Mad Moose
ראש קבוצה:Paul Medeiros
הכסף שנצבר:$50
קבוצה:Beitzim
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
הכסף שנצבר:$17,679
קבוצה:Tandem Team One
ראש קבוצה:מאיר חזן
הכסף שנצבר:$2,467
קבוצה:Ze French Bhikers
ראש קבוצה:Daniel Amzallag
הכסף שנצבר:$971
קבוצה:Pipman
ראש קבוצה:שי פיפמן
הכסף שנצבר:$560

תרומה כללית: 167,950 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
22 נובמבר, 2020
$1,437,722
הכסף שנצבר
נתרמו 48% מתוך $3,000,000