מסע גלגלי אהבה 2018

$3,708,275
הכסף שנצבר*
נתרמו 103% מתוך $3,600,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Adler
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$204
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Audrey
שם משפחה:Adler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$108
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Aidane
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,286
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariel
שם משפחה:Aidane
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,003
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Albert
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$16,989
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Ames
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,856
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Amzallag
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,198
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Anfang
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$12,735
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Heather
שם משפחה:Appelbaum
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,250
הכסף שנצבר:$2,072
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilly
שם משפחה:Arie
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,701
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$17,589
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Donna
שם משפחה:Assh
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,203
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,033
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Silvia
שם משפחה:Azoulay
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Bachana
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,550
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,334
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,902
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Betteanne
שם משפחה:Barash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:James
שם משפחה:Barash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Barbier
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$4,584
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Barda
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Frits
שם משפחה:Barend
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,932
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yaakov
שם משפחה:Baruch
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,544
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Angel
שם משפחה:Bassuk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$612
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Becker
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,577
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,303
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Ben-Ari
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$279
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rob
שם משפחה:Ben-Or
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,788
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gabriel
שם משפחה:Benabou
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ygal
שם משפחה:Berdugo
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$458
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mona
שם משפחה:Berdugo
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$458
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gary
שם משפחה:Berkowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$460
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Donald
שם משפחה:Bernstein
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$2,376
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Berson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$2,950
הכסף שנצבר:$2,950
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Bick
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,659
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bienenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,138
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Blachorsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$10,344
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Bloom
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$98
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$37,406
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,737
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$7,847
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alexander
שם משפחה:Boroda
ארץ:רוסיה
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$99
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lionel
שם משפחה:Bouaziz
ארץ:צרפת
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yakov
שם משפחה:Bronsteyn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,337
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tamar
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$17,223
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bugayer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,713
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Bursztyn
ארץ:קוסטה ריקה
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$22,294
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gilbert
שם משפחה:Chalem
ארץ:קולומביה
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$17,470
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Foster
שם משפחה:Chase
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$24,120
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Chefitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,325
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lionel
שם משפחה:Chocron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,018
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yaron
שם משפחה:Cohen
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$0
הכסף שנצבר:$292
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Cohen
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$16,240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Cooper
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,401
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Theresa
שם משפחה:Cooper
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,932
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$22,564
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Cowen
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$1,140
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yosef
שם משפחה:Cunin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gayle
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$15,098
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$11,711
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricki
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,952
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Dayan
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,849
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Martin
שם משפחה:de Groot
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,070
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:de Leeuw
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$2,400
הכסף שנצבר:$2,093
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marion
שם משפחה:de Vries
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,563
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernie
שם משפחה:Dimont
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Duitch
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$1,278
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Durbin
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$88,818
הכסף שנצבר:$92,008
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jordan
שם משפחה:Dyszel
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Ejlenberg
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$300
הכסף שנצבר:$410
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yael
שם משפחה:Eliovson
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,323
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Haim
שם משפחה:Erder
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,220
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$8,995
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lior
שם משפחה:Faridja
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$585
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Feldman
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,649
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leehee
שם משפחה:Feldman
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$272
הכסף שנצבר:$362
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,480
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fay
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,653
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eiten
שם משפחה:Fish
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marty
שם משפחה:Friedlander
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$878
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$27,986
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dahlia
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$6,095
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Itschak
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$15,260
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shoshana
שם משפחה:Gable
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,312
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Gale
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,264
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$24,216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$699
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Gershuni
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$6,503
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Gerstel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$8,073
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Gilbert
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$20,905
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Belinda
שם משפחה:Gilbert
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,082
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Glaser
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,729
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Glick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,777
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$14,966
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isa
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,679
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brett
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,829
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$8,315
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$7,805
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Oliver
שם משפחה:Goldenberg
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,153
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruth
שם משפחה:Goldman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,487
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricardo
שם משפחה:Goldschmidt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,899
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש פלוס
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$113,317
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jehoeda
שם משפחה:Goldstoff
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,067
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marianne
שם משפחה:Goldstoff
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,071
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Gonchar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,314
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Merle
שם משפחה:Gonchar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,317
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$22,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,028
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Greene
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$10,332
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Greene
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$530
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Madeleine
שם משפחה:Grobler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,939
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$16,412
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilana
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Renee
שם משפחה:Halpert
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$3,421
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Hammelburger
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$9,096
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yossi
שם משפחה:Herman
ארץ:הולנד
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,131
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Herschkopf
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,427
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Herskowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$19,511
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$26,785
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Cheryl
שם משפחה:Hoberman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gary
שם משפחה:Hoberman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,628
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Horenblas
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,948
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jon
שם משפחה:Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,108
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Hosseinof
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,495
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michal
שם משפחה:Hughes
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$400
הכסף שנצבר:$248
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Inwood
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,611
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandra
שם משפחה:Inwood
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,483
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robin
שם משפחה:Isacson
ארץ:בלגיה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,948
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Jacobi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,605
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Jacobs
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,569
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,466
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leo
שם משפחה:Jaegerman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,857
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,239
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$32,111
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darren
שם משפחה:Jiron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manja
שם משפחה:Joosten-Vos
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,894
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$27,912
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,569
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aron
שם משפחה:Kapelyus
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,510
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mollie
שם משפחה:Kaplan
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$998
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daphna
שם משפחה:Karo Meijer
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,232
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esti
שם משפחה:Karp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,831
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$11,000
הכסף שנצבר:$9,010
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,580
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Allan
שם משפחה:Kay
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,371
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$14,378
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,235
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,233
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aryeh
שם משפחה:Kimmelfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$204
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuval
שם משפחה:Klein
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Klein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$700
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Judith (Yuyu)
שם משפחה:Kohn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,490
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Kohn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$6,770
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,698
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$12,330
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Krant
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$39,833
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brian
שם משפחה:Krieger
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Krieger
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robin
שם משפחה:Kroll
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,674
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$45,000
הכסף שנצבר:$41,750
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Kupferstein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$4,768
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$8,982
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$7,182
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,026
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,052
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sheera
שם משפחה:Landsman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,990
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Lange
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,169
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,230
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,470
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$29,896
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,243
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$33,926
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,064
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Roberta
שם משפחה:Leventhal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,054
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Natanel
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$97
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Salomon
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$1,690
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$532
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,741
סטטוס:מאושר
שם פרטי:William
שם משפחה:Lewis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,050
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Lichtenstein
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$820
הכסף שנצבר:$993
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jaron
שם משפחה:Link
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,982
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Judith
שם משפחה:Link-Polak
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,062
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nadav
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,725
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Baruch
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,876
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Lipoff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$23,293
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ellen
שם משפחה:Lippman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,053
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Clive
שם משפחה:Lipschitz
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,065
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,520
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,748
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,978
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$12,444
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$13,260
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Lowitt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,464
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Immanuel
שם משפחה:Lyuboshits
ארץ:רוסיה
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Itzik
שם משפחה:Malca
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,151
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$7,514
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Celina
שם משפחה:Marcus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$99
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sam
שם משפחה:Markowitz
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$349
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Marmor
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,910
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,667
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Mehler
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,848
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Vera
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,444
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,444
סטטוס:מאושר
שם פרטי:James
שם משפחה:Melotek
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$982
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:David
שם משפחה:Meron
ארץ:סין
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,853
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$12,699
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,605
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Levi
שם משפחה:Michael
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$206
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Russell
שם משפחה:Mishcon
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$20,987
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marcia M.
שם משפחה:Mishcon
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$20,177
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Liana
שם משפחה:Moore
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ayala
שם משפחה:Morvkin
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Moseson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,580
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,742
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Mouhadeb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$21,562
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Mullish
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,178
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,629
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$31,437
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:Nathan
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,437
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Nathan
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$10,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Neumann
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,321
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Doris
שם משפחה:Newman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,226
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandy
שם משפחה:Nissel-Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$12,967
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Nossbaum
ארץ:אוסטרליה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$7,973
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ron
שם משפחה:Offer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,308
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yoav
שם משפחה:Orbach
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,437
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Xoli
שם משפחה:Ormut-Durbin
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,258
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Louis
שם משפחה:Osman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$6,495
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$9,872
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Erick
שם משפחה:Parodi
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,980
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,160
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$532
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:David
שם משפחה:Polaner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,961
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,609
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tim
שם משפחה:Pollak
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,265
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Pollick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,378
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tanya
שם משפחה:Pomson
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$2,339
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Suzy
שם משפחה:Raber
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,373
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Raber
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,243
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,975
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$7,087
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,540
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Glenda
שם משפחה:Rosen
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,804
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Rosenberg
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,826
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Rosenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,838
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Rubanowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,842
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,760
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,585
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sacofsky
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,590
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jalon
שם משפחה:Salomon
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,660
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Beto
שם משפחה:Saltiel
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,648
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Saperstein
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,636
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,186
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Derk
שם משפחה:Sauer
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,968
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shimon
שם משפחה:Schabracq
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,136
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bill
שם משפחה:Schenker
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$9,531
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Scherzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,749
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robby
שם משפחה:Schiff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$6,612
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sari
שם משפחה:Schiff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$566
סטטוס:מאושר
שם פרטי:R.
שם משפחה:Schorr
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$4,900
הכסף שנצבר:$4,373
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuven
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,384
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,384
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andrew
שם משפחה:Seidman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,657
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Seif
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Selinger
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,933
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,316
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,248
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Shapiro
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,671
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Diti
שם משפחה:Shapiro
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,826
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abe
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$9,787
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,899
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,174
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$26,337
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Kevin
שם משפחה:Shrock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,774
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Peter
שם משפחה:Shrock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$19,226
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Darryl
שם משפחה:Shrock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,986
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harrison
שם משפחה:Shrock
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$156
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Judith
שם משפחה:Silberner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,351
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,183
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Smurlick
ארץ:קנדה
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,895
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Sober
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$7,927
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$60
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$14,431
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Sperling
ארץ:סינגפור
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,228
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Stauber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,472
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Stefansky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,529
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Stein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$9,264
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harold
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,698
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jerome
שם משפחה:Stern
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,376
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avery
שם משפחה:Stok
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$33,323
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,346
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,199
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurits
שם משפחה:Themans
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,016
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jessica
שם משפחה:Tinianow
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,776
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruben
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,733
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,733
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,028
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerard
שם משפחה:Van Weelde
ארץ:הולנד
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,128
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Vogel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,925
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Volk
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,413
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:Waltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,301
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waxman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$9,306
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Wein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$6,552
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Heshy
שם משפחה:Wein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Weinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$11,278
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,012
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
ארץ:קנדה
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,342
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brian
שם משפחה:Weitzman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,033
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$8
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,706
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marvin
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,488
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,533
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sheldon
שם משפחה:Wolfe
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariana
שם משפחה:Yudkowsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$682
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:David
שם משפחה:Zaray-Mizrahi
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Zeboulon
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,020
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,383
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rachel
שם משפחה:Zevy
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,089
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Zevy
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,438
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,953
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zechariah
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,821
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,889
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Amichai
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,745
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dina
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$48
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:אבן ארי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,463
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גלית
שם משפחה:אגמון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$1,888
סטטוס:מאושר
שם פרטי:משה
שם משפחה:אדרי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שירה
שם משפחה:אוחיון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורן
שם משפחה:אוחיון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:אולמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$275
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילן
שם משפחה:אזוט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:איבניצקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,869
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,157
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדינה
שם משפחה:אלבאז
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$3,666
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:אלוש
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$104
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירמי
שם משפחה:אלקוס
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,940
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אנס
שם משפחה:אעביד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$8
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורי
שם משפחה:אראל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$750
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,714
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זיאד
שם משפחה:בכיראט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$0
הכסף שנצבר:$8
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נעם
שם משפחה:בן דהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:בן עמי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלמה
שם משפחה:בן עמי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילן
שם משפחה:בן-יעקב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמר
שם משפחה:בנימינוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמואל
שם משפחה:בננסון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אסתר
שם משפחה:בצלאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פבלו
שם משפחה:בצלאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:בקלור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$206
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:בר שלום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דניאל
שם משפחה:בר-און
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$274
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:בר-און
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$306
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שחר
שם משפחה:בראל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דני דמיטרי
שם משפחה:ברון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$282
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:ברטוב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:מתנדב/ת
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$244
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמיקם
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$3,169
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קובי
שם משפחה:ברנס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אנדרי
שם משפחה:ברק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$194
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סלים
שם משפחה:בשארת
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילת השחר
שם משפחה:גאליה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$46
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$6,500
הכסף שנצבר:$5,964
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:גבריאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:גוטויליג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$26
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נועם
שם משפחה:גופר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:גורן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קלרה
שם משפחה:גידאש
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יחזקאל
שם משפחה:גלאון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שגיא
שם משפחה:גלבוע
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הדס
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$540
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,310
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נעה
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלום
שם משפחה:גרינברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:דגן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורלי
שם משפחה:דואני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,975
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:דוד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:משה
שם משפחה:דוד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נווה
שם משפחה:דוד
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,592
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$289
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,941
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:דוררם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$276
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:דזנשוילי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עודד
שם משפחה:האושנר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$750
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,369
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:הר-חן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,681
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמואל
שם משפחה:הריס
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,131
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:הרמתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מיכל
שם משפחה:וידמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:מטי
שם משפחה:ויס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דובי
שם משפחה:ויס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רות
שם משפחה:ויצטום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גלעד
שם משפחה:ולץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$203
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:ולץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$212
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:ון גלדר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,555
הכסף שנצבר:$5,581
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שלומי
שם משפחה:וקנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תהילה
שם משפחה:וקסלר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמעון
שם משפחה:זיגדון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,341
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$20,111
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אביה
שם משפחה:זית
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בן
שם משפחה:זמוד
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,689
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:חבני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,931
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דודי
שם משפחה:חלפון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:חן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שחר
שם משפחה:טובאלי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורלי
שם משפחה:טל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:טלמור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$613
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:יגיל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהוד
שם משפחה:יוגב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלכסנדר
שם משפחה:יוניטר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאב
שם משפחה:יעקב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיה
שם משפחה:יפלח
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לביא
שם משפחה:ישי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אסף
שם משפחה:ישי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,498
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אמנון
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בני
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:כהן זדה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רובי
שם משפחה:כץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$378
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$15,816
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דודי
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נתנאל
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:לוי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,977
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מייק
שם משפחה:לוק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$179
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אודי
שם משפחה:לוקר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$220
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:לייטנר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,125
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלון
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,672
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,502
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:מדינה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:מולדבסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רון
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,001
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמעון שון
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סרגיי
שם משפחה:מיטלמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:מס
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,692
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איליה
שם משפחה:מרין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפי
שם משפחה:מרקמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$9,416
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מתן
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,916
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריאל
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עידו
שם משפחה:נפתלי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:משה
שם משפחה:סובוטניק
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מתן
שם משפחה:סוויל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,290
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:סופר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דניאל
שם משפחה:סייג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדה
שם משפחה:סימוניץ בארי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$70
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוני
שם משפחה:סלומוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,021
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורנה
שם משפחה:סרבן לוי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,971
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אברהים
שם משפחה:עדם
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$8
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אייל
שם משפחה:עדני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$750
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קיס
שם משפחה:עוויס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:עומר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:עמוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:עמר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$22,033
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:פולמן
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$973
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,487
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל עד
שם משפחה:פורת
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדי
שם משפחה:פייקין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ברק
שם משפחה:פיקרסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יורי
שם משפחה:פלדמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$11,115
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:פניאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפי
שם משפחה:פפר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$270
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אסנת
שם משפחה:פרדקין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$16
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפאל
שם משפחה:פרוידנברגר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,154
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריק
שם משפחה:פריאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,940
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסף
שם משפחה:פרץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$426
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,713
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילון
שם משפחה:קופיט
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,052
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אדם
שם משפחה:קוצן
ארץ:
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:קורח
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$135
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רון
שם משפחה:קורן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ימימה
שם משפחה:קידר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:קליינר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ישראל
שם משפחה:קרויזר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ולדיסלב
שם משפחה:קריס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,662
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נעם
שם משפחה:קרר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רונן
שם משפחה:רדין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$179
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:רוה
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,728
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:רוזנברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:רומנו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:רון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:רון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:רותם
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,084
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ברוס
שם משפחה:רפופורט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:שגב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,121
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:שגיב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:טל
שם משפחה:שגיב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:שוורץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$19
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מעיין
שם משפחה:שוייצר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$8
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נבו
שם משפחה:שולחני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$349
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:שטל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ראובן
שם משפחה:שם טוב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קובי
שם משפחה:שמשון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זוהר
שם משפחה:שני רבה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:שעפילד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:שפר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:שקד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$13,625
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,524
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שאול
שם משפחה:ששון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,920
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$8
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,055
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,779
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:Ygal and Mona Berdugo
ראש קבוצה:Ygal Berdugo
יעד:$750
הכסף שנצבר:$916
קבוצה:Beitzim Team
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
יעד:$180,000
הכסף שנצבר:$179,619
קבוצה:The A Team
ראש קבוצה:Coos Wever
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$48
קבוצה:Team Shrock
ראש קבוצה:Darryl Shrock
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$32,719
קבוצה:Team Maracoffan
ראש קבוצה:חיים אילוביץ
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$11,421
קבוצה:AK RIDERS
ראש קבוצה:Ben Cohen
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$58,223
קבוצה:Grumpy Roadsters 2018
ראש קבוצה:Ed Joyce
יעד:$120,000
הכסף שנצבר:$183,509
קבוצה:Team Zivo
ראש קבוצה:Elan Zivotofsky
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,519
קבוצה:Team Lipsker
ראש קבוצה:איתן ליפסקר
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,299
קבוצה:GREAT NECK CHAIN GANG
ראש קבוצה:Deborah Goldberg
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$16,120
קבוצה:Ellen and Rosy
ראש קבוצה:Ellen Lippman
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$9,891
קבוצה:בייק אורנית
ראש קבוצה:רחל הנדל
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,474
קבוצה:המהירים והאמיצים
ראש קבוצה:רות ויצטום
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,889
קבוצה:השועלות 2018
ראש קבוצה:הילה מס
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$26,420
קבוצה:Itamar and Illia's Tandem Team
ראש קבוצה:איתמר קרני
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$9,878
קבוצה:Shomera
ראש קבוצה:סרגיי מיטלמן
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:MicroFocus
ראש קבוצה:ימי ויסל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$179
קבוצה:Tandem Team One
ראש קבוצה:מאיר חזן
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,819
קבוצה:דרך ארץ בשביל ישראל
ראש קבוצה:עוזי גבעתי
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$34,209
קבוצה:TEAM KOHN
ראש קבוצה:Steven Kohn
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,260
קבוצה:דרדסים רוכבים
ראש קבוצה:שי רוה
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$6,713
קבוצה:TEAM WIENER
ראש קבוצה:Marvin Wiener
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$17,727
קבוצה:Gershuni Team
ראש קבוצה:David Gershuni
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,687
קבוצה:TEAM LEVY-PILKINGTON 2018
ראש קבוצה:Linda Levy
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,064
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:Yuri Shoshan
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$26,686
קבוצה:Gals Gadot
ראש קבוצה:Sandy Nissel-Horowitz
יעד:$60,000
הכסף שנצבר:$66,131
קבוצה:Los Balaganos
ראש קבוצה:Brad Sokol
יעד:$120,000
הכסף שנצבר:$106,799
קבוצה:Adama 2018
ראש קבוצה:שלמה בן עמי
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Chaim and Dina Zlotogorski
ראש קבוצה:Chaim Zlotogorski
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$19,260
קבוצה:מדוושי פלציב
ראש קבוצה:אבישי נגר
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$29,949
קבוצה:Team VELOJEWS
ראש קבוצה:Joseph Secor
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$9,768
קבוצה:James and Ariana
ראש קבוצה:James Melotek
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$1,664
קבוצה:כלל ביטוח
ראש קבוצה:שמעון זיגדון
יעד:$14,720
הכסף שנצבר:$6,171
קבוצה:Aliyah Ride B”H
ראש קבוצה:Michael Durbin
יעד:$100,000
הכסף שנצבר:$122,397
קבוצה:Team Kwart
ראש קבוצה:Eta Kwart
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$16,164
קבוצה:Team Hammers
ראש קבוצה:Geoffrey Freeman
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$14,199
קבוצה:Team Pipman
ראש קבוצה:Aviva Lavi
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,828

תרומה כללית: 740,727 $ תן חסות

$3,708,275
הכסף שנצבר*
נתרמו 103% מתוך $3,600,000