'המסע שלי' למען אלי"ן

$1,867,369
הכסף שנצבר
נתרמו 93% מתוך $2,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Ariel
שם משפחה:Aidane
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,859
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Ames
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$9,751
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$18,212
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$402
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$10,054
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,828
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jerry
שם משפחה:Barta
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$5,370
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yaakov
שם משפחה:Baruch
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Viktor
שם משפחה:Beletskiy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$2,996
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,474
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Ben-Ari
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Ben-David
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$256
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ezra
שם משפחה:Ben-David
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$166
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Gabriel
שם משפחה:Benabou
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Berson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,250
הכסף שנצבר:$988
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wolf
שם משפחה:Bielas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$110,000
הכסף שנצבר:$108,013
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,814
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,001
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,361
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Brod
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,624
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yakov
שם משפחה:Bronsteyn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeb
שם משפחה:Brownstein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,967
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,189
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tamar
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,896
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bugayer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$869
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Foster
שם משפחה:Chase
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Chefitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$2,160
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,537
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Coleman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,765
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$15,855
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Cowen
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,120
הכסף שנצבר:$14,442
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$13,000
הכסף שנצבר:$11,604
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$72
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ernesto
שם משפחה:Dorfzaun
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,875
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rachel
שם משפחה:Duparc
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,601
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jody
שם משפחה:Ellant
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$9,800
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dafna
שם משפחה:Eylon
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,566
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Feldman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,748
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,546
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,650
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fay z"l
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$950
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,270
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,446
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Fry
ארץ:אנגליה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$524
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,419
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$1,538
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,363
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,686
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Gerstel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,680
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Micha
שם משפחה:Glaser
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,818
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,697
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brett
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$949
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$4,503
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$3,563
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruth
שם משפחה:Goldman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$28
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Ricardo
שם משפחה:Goldschmidt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$786
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:המסע שלי
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$16,114
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Gonchar
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,736
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$5,941
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,318
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Greene
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Madeleine
שם משפחה:Grobler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$714
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$11,176
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Hammelburger
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Harris
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,350
הכסף שנצבר:$952
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Hasleton
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,920
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Hecker
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Herschkopf
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,865
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$29,508
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,648
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,581
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joshua
שם משפחה:Hosseinof
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,548
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$5,000
סטטוס:
:
שם פרטי:David
שם משפחה:Jacobi
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,055
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,440
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leo
שם משפחה:Jaegerman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$565
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$6,319
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,062
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,018
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$48,848
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,377
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mollie
שם משפחה:Kaplan
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$12,330
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilda
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,410
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$7,489
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,166
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,732
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$9,014
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Koolyk
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Susan
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$10,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$56,046
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kurlander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$9,750
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elliot
שם משפחה:Kwestel
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,718
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,815
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sheera
שם משפחה:Landsman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$18,091
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$7,313
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Lebor
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Leinwand
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$584
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nadia
שם משפחה:Levene
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$354
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$40,026
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$50,000
הכסף שנצבר:$53,933
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,381
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,895
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,150
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Levy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,949
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$601
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tamir
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,400
הכסף שנצבר:$1,295
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Lichtenstein
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,686
סטטוס:
שם פרטי:Baruch
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,418
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liss
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,951
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manou
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,216
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$12,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$11,018
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$3,959
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,999
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Mallon
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,609
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,974
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Celina
שם משפחה:Marcus
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$13,173
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Marmor
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,536
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$90
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,901
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$497
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,156
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,933
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$189
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$35,000
הכסף שנצבר:$36,259
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,680
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandy
שם משפחה:Nissel-Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,024
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jose
שם משפחה:Oldak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$72
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ran
שם משפחה:Oz
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:
:
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philip
שם משפחה:Pelzman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,212
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$657
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$601
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,080
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tanya
שם משפחה:Pomson
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,942
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Raskas
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,150
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Howard z"l
שם משפחה:Reiter
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$13,161
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,983
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,634
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Scherzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$4,299
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$6,460
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuven
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$3,240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,825
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,263
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andrew
שם משפחה:Seidman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,949
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$673
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$720
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Shayne
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,965
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,568
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elise
שם משפחה:Sheppard
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$10,390
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abe
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$784
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$13,732
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Shuster
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,199
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$38,087
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Smurlick
ארץ:קנדה
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,509
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$540
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,086
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Solinsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$12,791
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Solomont
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$4,501
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Keith
שם משפחה:Somers
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,899
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Stauber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,672
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Stefansky
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,215
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$322
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Stiefel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avery
שם משפחה:Stok
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$36,000
הכסף שנצבר:$18,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,555
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,932
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,794
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Taragin
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,556
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Torem
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$248
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruben
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,198
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ashley
שם משפחה:Usiskin
ארץ:הולנד
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,860
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Vogel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$430
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Volk
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$7,073
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,105
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,242
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,691
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,691
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marvin
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,791
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Wohlfarth
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,269
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sheldon
שם משפחה:Wolfe
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rachel
שם משפחה:Younger
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$291
סטטוס:
:
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$19,939
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$6,199
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Zimelman
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,548
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$7,846
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,911
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Zuckerberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$3,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אמי
שם משפחה:אדיני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$308
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ינקי
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,632
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,955
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדינה
שם משפחה:אלבאז
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,814
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,025
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בועז
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$9,841
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,407
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ריצ'רד
שם משפחה:בינשטוק
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$661
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סעדיה
שם משפחה:בלקמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$798
סטטוס:מאושר
שם פרטי:סיגל
שם משפחה:בן אליהו
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,969
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תמר
שם משפחה:בנימינוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$167
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:שמוליק
שם משפחה:בננסון
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,070
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,149
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:בר שאול
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:עמיקם
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,925
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$415
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דינה
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,545
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$8,266
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צביקה
שם משפחה:גדסי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$546
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמר
שם משפחה:גורן נוה
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$1,688
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ישראל
שם משפחה:גורפינקל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:גינצבורג
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$503
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרן
שם משפחה:גנוגלי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,761
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואל
שם משפחה:גרושקו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,044
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,175
סטטוס:מאושר
שם פרטי: ישי
שם משפחה:דון יחיא
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:הוכוולד
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:גיל
שם משפחה:הולנדר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,507
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:הר-חן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,740
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:הרמתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:גל
שם משפחה:וייס
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$750
הכסף שנצבר:$4,172
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:ון גלדר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,037
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,959
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$24,352
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שוש
שם משפחה:חורש
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,457
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,149
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:יצחקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:ירם
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,597
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:דוד
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קווין
שם משפחה:לב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$523
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$14,760
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$225
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:לזר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,828
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:ליטמנוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,526
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,484
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,452
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רון
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$2,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:הילה
שם משפחה:מס
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,175
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,443
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,291
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לורנס
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,787
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:נחמני
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
יעד:$200
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיא
שם משפחה:ניב
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$3,433
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:ניימן
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:ניימן
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מתן
שם משפחה:סוויל
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,374
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שחר
שם משפחה:סולר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:לן
שם משפחה:סנדי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$617
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ארי
שם משפחה:ספירשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,840
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורנה
שם משפחה:סרבן לוי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,843
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$3,091
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:פדהצור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$190
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$8,200
הכסף שנצבר:$8,308
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:פיפמן
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
יעד:$200
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דעואל
שם משפחה:פלאי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,010
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יורי
שם משפחה:פלדמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$47
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:רפי
שם משפחה:פפר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,429
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רפאל
שם משפחה:פרוידנברגר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,894
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,536
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,753
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גואל
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$7
סטטוס:
:
שם פרטי:אילן
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,763
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נועם
שם משפחה:צור
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$56
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$400
הכסף שנצבר:$487
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עקיבא
שם משפחה:קוג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$56
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,507
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ושראל
שם משפחה:קורן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:
:
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,017
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:מיכל
שם משפחה:רונן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$426
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:שגב
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:
:
שם פרטי:תמי
שם משפחה:שהם
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
יעד:$200
הכסף שנצבר:$18
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,472
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:שטיימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$56
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גדעון
שם משפחה:שטיין
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,520
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,858
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,080
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שאול
שם משפחה:ששון
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,976
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גדי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$25,368
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אייל
שם משפחה:תמיר
ארץ:ישראל
מסלול:code_garoute,routeID
יעד:$200
הכסף שנצבר:$506
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$910
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:המסע שלי
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$848
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:Team Landes
ראש קבוצה:Richard Landes
הכסף שנצבר:$4,533
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:Yuri Shoshan
הכסף שנצבר:$18,204
קבוצה:Great Neck Chain Gang
ראש קבוצה:Deborah Goldberg
הכסף שנצבר:$16,031
קבוצה:Team Sokol
ראש קבוצה:Brad Sokol
הכסף שנצבר:$11,626
קבוצה:הבטטות
ראש קבוצה:David Jacobi
הכסף שנצבר:$1,223
קבוצה:Team Wiener
ראש קבוצה:Marvin Wiener
הכסף שנצבר:$5,173
:
קבוצה:בייק אורנית
ראש קבוצה:פנחס בר לב
הכסף שנצבר:$5,656
קבוצה:Team Tanami
ראש קבוצה:אוהד תנעמי
הכסף שנצבר:$1,758
קבוצה:Team Blyecycles
ראש קבוצה:Jeff Blye
הכסף שנצבר:$10,362
קבוצה:Team Barta Girls
ראש קבוצה:Jerry Barta
הכסף שנצבר:$5,470
קבוצה:מדוושי עלות השחר
ראש קבוצה:Aviva Lavi
הכסף שנצבר:$34,392
קבוצה:מדוושי הנציב
ראש קבוצה:אבישי נגר
הכסף שנצבר:$7,382
קבוצה:השועלות
ראש קבוצה:הילה מס
הכסף שנצבר:$36,280
קבוצה:Team Lupkin
ראש קבוצה:Jonathan Lupkin
הכסף שנצבר:$7,958
קבוצה:Team Nachman
ראש קבוצה:Steven Nachman
הכסף שנצבר:$36,448
קבוצה:Levy-Pilkington 2020
ראש קבוצה:John Pilkington
הכסף שנצבר:$1,202
קבוצה:Gershuni Team
ראש קבוצה:David Gershuni
הכסף שנצבר:$7,587
קבוצה:Grumpy Roadsters 2020
ראש קבוצה:Ed Joyce
הכסף שנצבר:$217,870
קבוצה:Team Fischler
ראש קבוצה:Maurice Fischler
הכסף שנצבר:$4,671
קבוצה:Wheels of Love Ottawa
ראש קבוצה:Jonathan Ben Choreen Freedman
הכסף שנצבר:$7,474
קבוצה:דרך ארץ בשביל ישראל
ראש קבוצה:עמיקם ברמן
הכסף שנצבר:$30,342
קבוצה:Team Levenfeld
ראש קבוצה:Barry Levenfeld
הכסף שנצבר:$105,235
קבוצה:Rachel and Hilton
ראש קבוצה:Hilton Moss
הכסף שנצבר:$5,534
קבוצה:Team Scotch and Herring
ראש קבוצה:Daryl Roitman
הכסף שנצבר:$24,448
קבוצה:Maracoffan
ראש קבוצה:חיים אילוביץ
הכסף שנצבר:$11,734
קבוצה:Team Yshai
ראש קבוצה:אסף ישי
הכסף שנצבר:$0
קבוצה:Team AK Riders
ראש קבוצה:Ben Cohen
הכסף שנצבר:$17,573
קבוצה:Team VeloJews
ראש קבוצה:Joseph Secor
הכסף שנצבר:$9,088
קבוצה:Team Mad Moose
ראש קבוצה:Paul Medeiros
הכסף שנצבר:$90
קבוצה:Beitzim
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
הכסף שנצבר:$19,799
קבוצה:Tandem Team One
ראש קבוצה:מאיר חזן
הכסף שנצבר:$2,467
קבוצה:Ze French Bhikers
ראש קבוצה:Daniel Amzallag
הכסף שנצבר:$2,484
קבוצה:Pipman
ראש קבוצה:שי פיפמן
הכסף שנצבר:$560

תרומה כללית: 168,827 $ תן חסות

$1,867,369
הכסף שנצבר
נתרמו 93% מתוך $2,000,000