צניחה חופשית למען ילדי אלי"ן

$16,413
הכסף שנצבר
נתרמו 82% מתוך $20,000
משתתפים
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
שם פרטי:Odelia
שם משפחה:Berman
ארץ:ישראל
יעד:$1,200
הכסף שנצבר:$1,205
שם פרטי:Rachel
שם משפחה:Berman
ארץ:ישראל
יעד:$2,200
הכסף שנצבר:$2,153
שם פרטי:Aviella
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,250
הכסף שנצבר:$1,231
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Haviv
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$55
שם פרטי:Debbi
שם משפחה:Hirsch Levran
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
שם פרטי:Chayim
שם משפחה:Kirshen
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,250
הכסף שנצבר:$1,514
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Mualmi Bernstein
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,829
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:$1,414
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Torem
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,002
שם פרטי:אביטל
שם משפחה:שברן
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,159
$16,413
הכסף שנצבר
נתרמו 82% מתוך $20,000