צניחה חופשית למען ילדי אלי"ן

ימיםשעותדקותשניות
29 יולי, 2021
$55
הכסף שנצבר
נתרמו 0% מתוך $20,000
משתתפים
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Haviv
ארץ:ישראל
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$55
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
ימיםשעותדקותשניות
29 יולי, 2021
$55
הכסף שנצבר
נתרמו 0% מתוך $20,000