צניחה חופשית ממטוס למען ילדי אלי"ן

$24,580
הכסף שנצבר*
נתרמו 123% מתוך $20000
משתתפים
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Aharoni
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$596
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Racheli
שם משפחה:Fuld
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$587
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marla
שם משפחה:Haber Goldstein
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$809
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Haber Goldstein
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$809
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Haimovsky
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$1,143
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Libi
שם משפחה:Haimovsky
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$1,143
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Yonatan
שם משפחה:Harbater
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$576
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Mordecai
שם משפחה:Holtz
ארץ:ישראל
יעד:$600
הכסף שנצבר:$589
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Tzofia
שם משפחה:Holtz
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$589
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzchak (David)
שם משפחה:Jaffe
ארץ:ישראל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$3,008
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Jaffe
ארץ:ישראל
יעד:$0
הכסף שנצבר:$9
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Mikey
שם משפחה:Krimsky
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$390
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Miki
שם משפחה:Naimer
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$552
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avishai
שם משפחה:Naimer
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dani
שם משפחה:Schijveschuurder
ארץ:ישראל
יעד:$1,100
הכסף שנצבר:$2,066
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Shaffer
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$963
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$1,199
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilla
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$714
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Weitz
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$552
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:גרינבלום
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$555
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:גרץ
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$1,185
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:הרבתר
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$576
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גיל
שם משפחה:מנקו
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$602
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אליענה
שם משפחה:פייבר
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$558
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אליסה
שם משפחה:פריד
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$576
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרה
שם משפחה:צ'ין
ארץ:ישראל
יעד:$550
הכסף שנצבר:$566
סטטוס:מאושר
$24,580
הכסף שנצבר*
נתרמו 123% מתוך $20000