עקבים של אהבה 2023

$161,372
הכסף שנצבר
נתרמו 90% מתוך $180,000
מטיילים
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Sam
שם משפחה:Ackerman
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Sam & Dana
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,087
סטטוס:Approved
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Seligson
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן יומיים
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,026
סטטוס:Approved
שם פרטי:Remy
שם משפחה:Tebeka
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$3,148
סטטוס:Approved
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,800
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joel
שם משפחה:Reinstein
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Noah
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,598
סטטוס:Approved
שם פרטי:Stanlee
שם משפחה:Lipkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול בינוני בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Bar-Lev
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:שי וריבה בר לב
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,211
סטטוס:Approved
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Laufer
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Mark & Joni
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,251
סטטוס:Approved
שם פרטי:Naomi
שם משפחה:Bloom wurtman
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,286
סטטוס:Approved
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Ben-David
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,365
סטטוס:Approved
שם פרטי:Sally
שם משפחה:Oren
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Sally & Oren
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,876
סטטוס:Approved
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mandy
שם משפחה:Efrati
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,000
סטטוס:Approved
שם פרטי:Iris
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול בינוני בן יומיים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,419
סטטוס:Approved
שם פרטי:John
שם משפחה:Winestone
ארץ:
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:Medical Support
הכסף שנצבר:$770
סטטוס:Approved
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,473
סטטוס:Approved
שם פרטי:Keren
שם משפחה:Hananel
ארץ:
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Oren
שם משפחה:Fuchs
ארץ:
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Gustavo
שם משפחה:Rajz
ארץ:
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:Medical Support
סטטוס:Approved
:
שם פרטי:Ahuva
שם משפחה:Moses
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,812
סטטוס:Approved
שם פרטי:Dalia
שם משפחה:Youngerwood
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,931
סטטוס:Approved
שם פרטי:Neil
שם משפחה:Maurice
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,809
סטטוס:Approved
שם פרטי:Gidon
שם משפחה:Klein
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,917
סטטוס:Approved
שם פרטי:Elise
שם משפחה:Sheppard
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,108
סטטוס:Approved
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:ALYN STAFF
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,328
סטטוס:Approved
שם פרטי:Joni
שם משפחה:Catalano-Sherman
ארץ:
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Mark & Joni
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,029
סטטוס:Approved
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Shaffer
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,523
סטטוס:Approved
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,181
סטטוס:Approved
שם פרטי:שרה
שם משפחה:אברך
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן יומיים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,835
סטטוס:Approved
שם פרטי:דיינה
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Sam & Dana
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$1,933
סטטוס:Approved
שם פרטי:מייקל
שם משפחה:אמרסון
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,428
סטטוס:Approved
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,688
סטטוס:Approved
שם פרטי:רבקי
שם משפחה:בר-לב
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:שי וריבה בר לב
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$3,575
סטטוס:Approved
שם פרטי:אבי
שם משפחה:גרשוני
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,689
סטטוס:Approved
שם פרטי:דברה/דבי
שם משפחה:הירש לב-רן
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,233
סטטוס:Approved
שם פרטי:מימי
שם משפחה:טרביש
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,935
סטטוס:Approved
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן שלושה ימים
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:$2,500
סטטוס:Approved
שם פרטי:אלן
שם משפחה:סולומון
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,024
סטטוס:Approved
שם פרטי:חוזה
שם משפחה:רוזנפלד
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול אתגרי בן יומיים
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,335
סטטוס:Approved
שם פרטי:אורי
שם משפחה:רשף
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Sally & Oren
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,703
סטטוס:Approved
שם פרטי:נעמי
שם משפחה:שושני
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול בינוני בן שלושה ימים
קבוצה:Medical Support
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,490
סטטוס:Approved
$161,372
הכסף שנצבר
נתרמו 90% מתוך $180,000