עקבים של אהבה 2021

$95,565
הכסף שנצבר
נתרמו 106% מתוך $90,000
מטיילים
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Joni
שם משפחה:Catalano-Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,215
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mandy
שם משפחה:Efrati
ארץ:ישראל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,044
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Etan
שם משפחה:Efrati
ארץ:ישראל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,044
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:$1,734
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tal
שם משפחה:Goren Naveh
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN STAFF
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,442
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuben
שם משפחה:Koolyk
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Laufer
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$6,184
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Janet
שם משפחה:Pahima
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,270
הכסף שנצבר:$3,623
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jody
שם משפחה:Parente
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,001
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jose
שם משפחה:Rosenfeld
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,442
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lori
שם משפחה:Rosenkranz
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,703
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Susannah
שם משפחה:Schild
ארץ:ישראל
קבוצה:
הכסף שנצבר:$236
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Shaffer
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,005
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$3,020
הכסף שנצבר:$3,270
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,600
הכסף שנצבר:$5,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,600
הכסף שנצבר:$5,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרה
שם משפחה:אברך
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$6,800
הכסף שנצבר:$6,945
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:אילון
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,086
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מייקל
שם משפחה:אמרסון
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,190
הכסף שנצבר:$3,192
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,390
הכסף שנצבר:$5,475
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רוברט
שם משפחה:לדרמן
ארץ:ישראל
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,865
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דינה
שם משפחה:לדרמן
ארץ:ישראל
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,865
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שירה
שם משפחה:סולומון
ארץ:ישראל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,782
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלן
שם משפחה:סולומון
ארץ:ישראל
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,732
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נעמי
שם משפחה:שושני
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$4,160
הכסף שנצבר:$4,168
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:שמואלי
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר

תרומה כללית: 2,008 $ תן חסות

$95,565
הכסף שנצבר
נתרמו 106% מתוך $90,000