עקבים של אהבה 2022

ימיםשעותדקותשניות
22 פברואר, 2022
$1,083
הכסף שנצבר
נתרמו 2% מתוך $50,000
מטיילים
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Sam
שם משפחה:Ackerman
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Janet
שם משפחה:Pahima
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lori
שם משפחה:Rosenkranz
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elise
שם משפחה:Sheppard
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דיינה
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
ימיםשעותדקותשניות
22 פברואר, 2022
$1,083
הכסף שנצבר
נתרמו 2% מתוך $50,000