עקבים של אהבה 2020

ימיםשעותדקותשניות
18 פברואר, 2020
$48,467
הכסף שנצבר*
נתרמו 48% מתוך $100,000
מטיילים
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Noa
שם משפחה:Arad
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN Staff
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:Elad
שם משפחה:Bar Ilan
ארץ:ישראל
קבוצה:Guide
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:Elliot & CB
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$120
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Dennis
שם משפחה:Berman
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debra
שם משפחה:Berman
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Blum
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joni
שם משפחה:Catalano-Sherman
ארץ:ישראל
קבוצה:Mark & Joni Sherman
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,251
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Iris
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$926
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gabi
שם משפחה:Finkelstein
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN Staff
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN Staff
הכסף שנצבר:
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:Mordechai
שם משפחה:Gingold
ארץ:ישראל
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Tal
שם משפחה:Goren Naveh
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN Staff
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,664
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Laufer
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barbara
שם משפחה:Meixler
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,172
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leon
שם משפחה:Morris
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$36
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Janet
שם משפחה:Pahima
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,689
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jody
שם משפחה:Parente
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$957
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pia
שם משפחה:Pollack
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,660
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Asaf
שם משפחה:Priel
ארץ:ישראל
קבוצה:Guide
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Meir
שם משפחה:Raskas
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilary Miler
שם משפחה:Robert Morgan
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,433
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Susannah
שם משפחה:Schild
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,620
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
קבוצה:Mark & Joni Sherman
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$72
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillary
שם משפחה:Zilz
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$480
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרה
שם משפחה:אברך
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,489
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:דיינה
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$532
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,676
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איילת
שם משפחה:גל
ארץ:ישראל
קבוצה:ALYN Staff
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אלן
שם משפחה:סולומון
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חוזה
שם משפחה:רוזנפלד
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,577
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:לורי
שם משפחה:רוזנקרנץ
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,154
סטטוס:מאושר

תרומה כללית: 1,032 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
18 פברואר, 2020
$48,467
הכסף שנצבר*
נתרמו 48% מתוך $100,000