עקבים של אהבה 2020

ימיםשעותדקותשניות
18 פברואר, 2020
$11,113
הכסף שנצבר*
נתרמו 11% מתוך $100,000
מטיילים
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Elliot & CB
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:CB
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:Joni
שם משפחה:Catalano-Sherman
ארץ:ישראל
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:
שם משפחה:Hilary Miler and Robert Morgan
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,810
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,606
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Kut
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$51
סטטוס:מאושר
שם פרטי:
שם משפחה:Mark and Joni Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Morgan
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:
:
שם פרטי:Leon
שם משפחה:Morris
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillary
שם משפחה:Zilz
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דיינה
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$14
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,485
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לורי
שם משפחה:רוזנקרנץ
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$143
סטטוס:מאושר
שם פרטי:
שם משפחה:שרה ואיתמר ברנשטיין- פופקו
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$325
סטטוס:מאושר
:

תרומה כללית: 172 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
18 פברואר, 2020
$11,113
הכסף שנצבר*
נתרמו 11% מתוך $100,000