עקבים של אהבה 2019

$44,618
הכסף שנצבר*
נתרמו 99% מתוך $45,000
מטיילים
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Dov & Leora
שם משפחה:Abramowitz
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,393
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dana
שם משפחה:Adler
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:CB
שם משפחה:Berkovits
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,803
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Blum
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$3,388
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raizel
שם משפחה:Druxman
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$432
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mandy & Etan
שם משפחה:Efrati
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,097
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Forman
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,432
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sam
שם משפחה:Green
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$630
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Sarah
שם משפחה:Liron
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin (Ben)
שם משפחה:Shaffer
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,381
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$2,100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ilana and Ariel
שם משפחה:Zigelman
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,220
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillary
שם משפחה:Zilz
ארץ:ארצות הברית
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,050
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,681
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריה
שם משפחה:גרין
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$506
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נפתלי
שם משפחה:הלברשטאט
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,559
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נחי
שם משפחה:פריז
ארץ:ישראל
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$3,020
סטטוס:מאושר
$44,618
הכסף שנצבר*
נתרמו 99% מתוך $45,000