צניחה חופשית למען ילדי אלי"ן

$20,837
הכסף שנצבר
נתרמו 104% מתוך $20,000
משתתפים
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Arie
שם משפחה:Dubson
ארץ:ישראל
יעד:$850
הכסף שנצבר:$981
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Naomi
שם משפחה:Gefen
ארץ:ישראל
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$2,977
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rachelle
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
יעד:$2,200
הכסף שנצבר:$2,795
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaviva
שם משפחה:Levine
ארץ:ישראל
יעד:$850
הכסף שנצבר:$1,085
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yair
שם משפחה:Naor
ארץ:ישראל
יעד:$850
הכסף שנצבר:$826
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$4,659
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
יעד:$3,750
הכסף שנצבר:$6,577
סטטוס:מאושר

תרומה כללית: 0 $ תן חסות

$20,837
הכסף שנצבר
נתרמו 104% מתוך $20,000