צניחה חופשית למען ילדי אלי"ן

ימיםשעותדקותשניות
24 יולי, 2020
$8,453
הכסף שנצבר*
נתרמו 56% מתוך $15,000
משתתפים
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Arie
שם משפחה:Dubson
ארץ:ישראל
יעד:$850
הכסף שנצבר:$197
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Naomi
שם משפחה:Gefen
ארץ:ישראל
יעד:$1,500
הכסף שנצבר:$1,772
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rachelle
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
יעד:$2,200
הכסף שנצבר:$1,990
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaviva
שם משפחה:Levine
ארץ:ישראל
יעד:$850
הכסף שנצבר:$1,085
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yair
שם משפחה:Naor
ארץ:ישראל
יעד:$850
הכסף שנצבר:$568
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Sherman
ארץ:ישראל
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$579
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מורית
שם משפחה:בארי
ארץ:ישראל
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$1,890
סטטוס:מאושר

תרומה כללית: 0 $ תן חסות

ימיםשעותדקותשניות
24 יולי, 2020
$8,453
הכסף שנצבר*
נתרמו 56% מתוך $15,000