מסע גלגלי אהבה 2019

$2,895,277
הכסף שנצבר
נתרמו 97% מתוך $3,000,000
רוכבים
קבוצות
תרומה כללית
שם פרטי
שם משפחה
ארץ
מסלול
קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
סטטוס
שם פרטי:Alexis
שם משפחה:Abraham
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,360
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariel
שם משפחה:Aidane
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,265
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Aidane
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$393
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Aidane
ארץ:צרפת
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,187
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Alerhand
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$2,157
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Samuel
שם משפחה:Alexander
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$20,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Ames
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,397
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Arnovitz
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$17,153
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Aziz
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jay
שם משפחה:Bailey
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$7,600
הכסף שנצבר:$7,667
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Baklor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$17,995
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yaakov
שם משפחה:Baruch
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,049
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Viktor
שם משפחה:Beletskiy
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Ben Choreen Freedman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,826
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gabriel
שם משפחה:Benabou
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Cristina
שם משפחה:Beni
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,425
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Carina
שם משפחה:Benninga
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Donald
שם משפחה:Bernstein
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:Lawrence
שם משפחה:Berson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,295
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wolf
שם משפחה:Bielas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,981
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Naomi
שם משפחה:Blank
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Daniel
שם משפחה:Blumenthal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$105,000
הכסף שנצבר:$113,450
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,265
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joanne
שם משפחה:Blye
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$4,640
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stephen
שם משפחה:Boren
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,560
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Norman
שם משפחה:Brod
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$8,431
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rocky
שם משפחה:Brody
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,901
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yakov
שם משפחה:Bronsteyn
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,075
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Minette and Paul
שם משפחה:Brown
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tamar
שם משפחה:Bryk
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$30,364
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Bugayer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,509
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Foster
שם משפחה:Chase
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$18,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abraham
שם משפחה:Cherem
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Glenn
שם משפחה:Chernoff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lionel
שם משפחה:Chocron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:Martin
שם משפחה:Ciner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Cohen
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$25,272
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ben
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$14,646
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rodney
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ian
שם משפחה:Cohen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Coleman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,007
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raphael
שם משפחה:Cooper
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$362
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Cornick
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$25,352
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Crabtree
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
הכסף שנצבר:$150
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:Danny
שם משפחה:Cutler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$20,320
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Damelin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$12,377
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mel
שם משפחה:David
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,389
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Martin
שם משפחה:de Groot
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,019
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fred
שם משפחה:de Leeuw
ארץ:הולנד
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernie
שם משפחה:Dimont
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,518
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Duitch
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$1,614
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Efron
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nathan
שם משפחה:Eisler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,400
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren
שם משפחה:Eisler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,238
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Ejlenberg
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
שם פרטי:Yael
שם משפחה:Eliovson
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,703
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jody
שם משפחה:Ellant
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,600
הכסף שנצבר:$3,705
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Erdfarb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$9,000
הכסף שנצבר:$9,694
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeff
שם משפחה:Feig
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Feldman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$11,958
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzhak Ian
שם משפחה:Fierstein
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,597
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Maurice
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,870
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Fay
שם משפחה:Fischler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,070
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Frankl
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:ALYN Hospital Rider
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Geoffrey
שם משפחה:Freeman
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,459
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Friedman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,224
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bryan
שם משפחה:Gartenberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$8,843
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$8,779
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:$2,018
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Gershuni
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,961
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Gerstel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$7,160
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Glickman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$13,702
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,337
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brett
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,606
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Charles
שם משפחה:Goldberg
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$10,906
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ruth
שם משפחה:Goldman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,800
הכסף שנצבר:$1,205
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ricardo
שם משפחה:Goldschmidt
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$8,389
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Victor
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש פלוס
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$40,352
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hanny
שם משפחה:Goldsmith
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,421
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shira
שם משפחה:Goldstein
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Warren
שם משפחה:Goldstein
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,038
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Juda
שם משפחה:Goldstoff
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avra
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$28,000
הכסף שנצבר:$29,675
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elie
שם משפחה:Gordis
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$1,006
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harvey
שם משפחה:Grad
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$45,000
הכסף שנצבר:$29,816
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Madeleine
שם משפחה:Grobler
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$3,769
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harman
שם משפחה:Grossman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$21,185
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Janice
שם משפחה:Grossman
ארץ:ברזיל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Luiz
שם משפחה:Grossman
ארץ:ברזיל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,600
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aharon
שם משפחה:Habany
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Simon
שם משפחה:Hammelburger
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$30,000
הכסף שנצבר:$18,177
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nick
שם משפחה:Harbinson
ארץ:סינגפור
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shmuel
שם משפחה:Harris
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$2,000
הכסף שנצבר:$2,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elad
שם משפחה:Harris
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Heideman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$6,051
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Herskowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yarden
שם משפחה:Herzberg
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$17,225
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Uri
שם משפחה:Herzog
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,754
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Josh
שם משפחה:Hexter
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$5,356
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gary
שם משפחה:Hoberman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$1,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,568
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,307
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ollie
שם משפחה:Istrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,762
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shira
שם משפחה:Itzhak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$280
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Jacobi
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,836
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zev
שם משפחה:Jacobson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,966
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Leo
שם משפחה:Jaegerman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,539
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Jas
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,136
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Phyllis
שם משפחה:Jesselson
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,602
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Joyce
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$44,252
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Raymond
שם משפחה:Kaempfer
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$263
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mike
שם משפחה:Kampelmacher
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,870
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Menashe
שם משפחה:Kampler
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,127
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mollie
שם משפחה:Kaplan
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,506
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Katchen
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$13,500
הכסף שנצבר:$11,603
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Avi
שם משפחה:Katz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilda
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Kaufman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,700
הכסף שנצבר:$4,733
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Kazhdan
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$15,799
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Keil
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$455
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shaya Steven
שם משפחה:Kelter
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$1,091
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Nadav
שם משפחה:Kidron
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Kolodny
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$6,051
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Susan
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,102
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ed
שם משפחה:Kopelowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$13,805
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Krant
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Kreines
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,803
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Giorgio
שם משפחה:Kulp
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$49,951
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$3,442
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eta
שם משפחה:Kwart
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,442
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,835
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Landes
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$2,457
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Langenauer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$13,500
הכסף שנצבר:$12,640
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aviva
שם משפחה:Lavi
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,432
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Laurence
שם משפחה:Lebor
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,439
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jason
שם משפחה:Leinwand
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$4,959
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jill
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jacob
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$5,292
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$40,000
הכסף שנצבר:$38,180
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Levenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$60,000
הכסף שנצבר:$63,341
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Zvi
שם משפחה:Levran
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:William
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,497
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Linda
שם משפחה:Levy
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,247
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jaron
שם משפחה:Link
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Judith
שם משפחה:Link-Polak
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Baruch
שם משפחה:Lionarons
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$4,948
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Lissak
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,292
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brian
שם משפחה:Lissak
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$740
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manou
שם משפחה:Lissauer
ארץ:הולנד
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ariane
שם משפחה:Littman
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,870
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yehudah
שם משפחה:Livneh
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$14,492
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rene A.
שם משפחה:Lucas
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,268
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,301
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michelle
שם משפחה:Lupkin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,733
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Mamet
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$10,870
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Marcus
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,424
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Celina
שם משפחה:Marcus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,193
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Marmor
ארץ:קנדה
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,537
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Paul
שם משפחה:Medeiros
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,156
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Vera
שם משפחה:Melkman
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Meltzer
ארץ:דרום אפריקה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$5,521
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Merrin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$16,000
הכסף שנצבר:$12,411
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yitzi
שם משפחה:Meyer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,137
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Russell
שם משפחה:Mishcon
ארץ:אנגליה
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:Team Mishcon
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$9,746
סטטוס:מבוטל
:
שם פרטי:Moshe
שם משפחה:Moskovits
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,993
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hilton
שם משפחה:Moss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,417
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Marc
שם משפחה:Mouhadeb
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$12,400
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Steven
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$35,000
הכסף שנצבר:$35,637
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sharon
שם משפחה:Nachman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,990
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Talma
שם משפחה:Nassim
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Nelson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$7,750
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Sandy
שם משפחה:Nissel-Horowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$25,000
הכסף שנצבר:$23,834
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yoav
שם משפחה:Orbach
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Karen
שם משפחה:Ouriel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,100
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Packer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,271
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerson
שם משפחה:Panitch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$15,000
הכסף שנצבר:$13,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Philip
שם משפחה:Pelzman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,249
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Robert (Bob)
שם משפחה:Phillips
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,715
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jose
שם משפחה:Picciotto
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,078
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lilia
שם משפחה:Picciotto
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$1,951
סטטוס:מאושר
שם פרטי:John
שם משפחה:Pilkington
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,247
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Polaner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jonathan
שם משפחה:Polin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,514
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Tim
שם משפחה:Pollak
ארץ:איטליה
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,249
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Tanya
שם משפחה:Pomson
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,755
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Kevin
שם משפחה:Rakin
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Reiter
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$7,828
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Deborah
שם משפחה:Rivel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:
שם משפחה:Rodney and Jeff
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$54,000
הכסף שנצבר:$63,554
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Daryl
שם משפחה:Roitman
ארץ:קנדה
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,123
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Rosen
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$8,621
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shalom
שם משפחה:Rubanowitz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,957
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shai
שם משפחה:Rubin
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,331
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Rubin
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,994
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gideon
שם משפחה:Sasson
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,610
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shimon
שם משפחה:Schabracq
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,301
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Dov
שם משפחה:Scherzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$8,818
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dorit
שם משפחה:Schostak
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,596
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Reuven
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,305
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeffrey
שם משפחה:Schwartz
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,028
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joseph
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$8,000
הכסף שנצבר:$5,292
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Carol
שם משפחה:Secor
ארץ:ארצות הברית
מסלול:שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$5,142
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Segal
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,241
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andrew
שם משפחה:Seidman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$5,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lisa
שם משפחה:Seif
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Mark
שם משפחה:Selinger
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$7,912
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Stuart
שם משפחה:Seltzer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,500
הכסף שנצבר:$6,003
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Setton
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,894
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abraham
שם משפחה:Shalam
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$12,000
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ari
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$6,439
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Saul
שם משפחה:Shamash
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,736
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Hillel
שם משפחה:Shapiro
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,660
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Irwin
שם משפחה:Sheinbein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$5,136
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elise
שם משפחה:Sheppard
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Abe
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,776
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Shore
ארץ:קנדה
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,405
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Ephraim
שם משפחה:Shore
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,683
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Yuri
שם משפחה:Shoshan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$53,000
הכסף שנצבר:$50,607
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eric
שם משפחה:Singer
ארץ:ארצות הברית
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$368
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Sissa
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,721
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Pinhas
שם משפחה:Sivan
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,951
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Barry
שם משפחה:Smurlick
ארץ:קנדה
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$7,536
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lauren and Brad
שם משפחה:Sokol
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$12,650
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Solinsky
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$20,000
הכסף שנצבר:$21,016
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Keith
שם משפחה:Somers
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$7,200
הכסף שנצבר:$7,963
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Debbie
שם משפחה:Stauber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,266
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Esther
שם משפחה:Stefansky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$264
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Aaron
שם משפחה:Stein
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$3,650
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Alan
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,017
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Harold
שם משפחה:Steinbach
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$1,248
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Larry
שם משפחה:Stiefel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$7,500
הכסף שנצבר:$6,250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Joe
שם משפחה:Straus
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$7,032
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Isaac M
שם משפחה:Sutton
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$13,500
הכסף שנצבר:$3,524
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Rebecca
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$6,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Richard
שם משפחה:Szental
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Luisa
שם משפחה:Sztern-Robel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,401
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Binyamin
שם משפחה:Taragin
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$4,584
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Tarica
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$21,358
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jim
שם משפחה:Taubenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Miriam
שם משפחה:Taubenfeld
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,500
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jessica
שם משפחה:Tinianow
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,240
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Arnold
שם משפחה:Troostwijk
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$6,021
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Frank
שם משפחה:van Gelderen
ארץ:הולנד
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Gerard
שם משפחה:Van Weelde
ארץ:הולנד
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Robert
שם משפחה:Vogel
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,928
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Manja
שם משפחה:Vos
ארץ:הולנד
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$5,696
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Waltuch
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$8,843
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Howard
שם משפחה:Weber
ארץ:ארצות הברית
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$5,016
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Herman
שם משפחה:Weiss
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$6,892
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Jeremy
שם משפחה:Weitz
ארץ:קנדה
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,726
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Brian
שם משפחה:Weitzman
ארץ:קנדה
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,560
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Shyrla
שם משפחה:Werdiger
ארץ:אוסטרליה
מסלול:מתנדב/ת
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Shlomo
שם משפחה:Werdiger
ארץ:אוסטרליה
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,997
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:Coos
שם משפחה:Wever
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:ALYN Hospital Rider
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Wiener
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
קבוצה:Team Wiener
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$66
סטטוס:מבוטל
:
שם פרטי:Adrian
שם משפחה:Wohlfarth
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,024
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Eli
שם משפחה:Younger
ארץ:אנגליה
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$300
הכסף שנצבר:$906
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Patricia
שם משפחה:Zabari
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$0
הכסף שנצבר:$100
סטטוס:
:
שם פרטי:Steve
שם משפחה:Zerobnick
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$16,391
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Michael
שם משפחה:Zeuner
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$9,870
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Lynda
שם משפחה:Zirdok
ארץ:מקסיקו
מסלול:כביש אתגרי
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$4,000
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Elan
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
יעד:$4,500
הכסף שנצבר:$4,154
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Amichai
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,888
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Bernard
שם משפחה:Zivotofsky
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$10,676
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Chaim
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Dina
שם משפחה:Zlotogorski
ארץ:ישראל
מסלול:מסלול טיולים
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$520
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Andrew
שם משפחה:Zuckerman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,816
סטטוס:מאושר
שם פרטי:David
שם משפחה:Zuckerman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,146
סטטוס:מאושר
שם פרטי:Wayne
שם משפחה:Zuckerman
ארץ:ארצות הברית
מסלול:כביש פלוס
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$8,238
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גלית
שם משפחה:אגמון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,804
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניס
שם משפחה:אגמון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אלי
שם משפחה:אדלר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$239
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יאיר
שם משפחה:אולמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$280
הכסף שנצבר:$262
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיא
שם משפחה:איילות
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:חיים
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$4,800
הכסף שנצבר:$4,785
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ינקי
שם משפחה:אילוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,639
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רעות
שם משפחה:איצקוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:ALYN Hospital Rider
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:עדינה
שם משפחה:אלבאז
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,006
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:אלבז
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:איתי
שם משפחה:אלחנתי
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:בועז
שם משפחה:אמיר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$5,556
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמחה
שם משפחה:ארונסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,081
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:בוגין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נדב
שם משפחה:בירן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שלמה
שם משפחה:בן עמי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אברהם
שם משפחה:בן עמנואל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$213
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שמוליק
שם משפחה:בננסון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,300
הכסף שנצבר:$3,232
סטטוס:מאושר
שם פרטי:פנחס
שם משפחה:בר לב
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,222
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:בר-און
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$209
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דניאל
שם משפחה:בר-און
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:משה
שם משפחה:בראון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:בראונר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שחר
שם משפחה:בראל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יגאל
שם משפחה:ברדוגו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$500
הכסף שנצבר:$950
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמיקם
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,671
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:ברמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$536
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קובי
שם משפחה:ברנס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:סלים
שם משפחה:בשארת
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אבי
שם משפחה:גבאי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:עוזי
שם משפחה:גבעתי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$10,000
הכסף שנצבר:$7,081
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:גבריאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:נועם
שם משפחה:גופר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אבי
שם משפחה:גנשפט
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:גראוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ניסן
שם משפחה:גרבי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שלום
שם משפחה:גרינברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יואל
שם משפחה:דגן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אורלי
שם משפחה:דואני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,087
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלעד
שם משפחה:דודו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יהודה
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,057
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בנימין
שם משפחה:דומיניץ
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$800
הכסף שנצבר:$868
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עמית
שם משפחה:דוררם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$426
סטטוס:מאושר
שם פרטי: יעל
שם משפחה:דרור
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$1,004
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רחל
שם משפחה:הנדל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,642
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דרור
שם משפחה:הר-חן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,011
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניר
שם משפחה:הרמתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ימי
שם משפחה:ויסל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שלומי
שם משפחה:וקנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שמעון
שם משפחה:זיגדון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:זיון זיסהולץ
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$14,000
הכסף שנצבר:$13,383
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מרים
שם משפחה:זילניק וייזר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$18,000
הכסף שנצבר:$18,657
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:זיסרמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שרון
שם משפחה:חביב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מאיר
שם משפחה:חזן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,247
סטטוס:מאושר
שם פרטי:תומר
שם משפחה:חיימוף
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:ALYN Hospital Rider
יעד:$200
הכסף שנצבר:$51
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עופר
שם משפחה:חן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שחר
שם משפחה:טובלי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:טננבאום
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,001
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:יגיל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אהוד
שם משפחה:יוגב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ליאור
שם משפחה:יצחקי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:ALYN Hospital Rider
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:ירם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$4,570
סטטוס:מאושר
שם פרטי:לביא
שם משפחה:ישי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,016
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אסף
שם משפחה:ישי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,016
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שי
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ארז
שם משפחה:כהן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:ALYN Hospital Rider
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אודי
שם משפחה:כץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:רובי
שם משפחה:כץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$227
סטטוס:מאושר
שם פרטי:קווין
שם משפחה:לב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$2,500
הכסף שנצבר:$2,007
סטטוס:מאושר
שם פרטי:זהר
שם משפחה:לבב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:להב
שם משפחה:לבב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יוסי
שם משפחה:לבנון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$7,000
הכסף שנצבר:$12,530
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מיכאל
שם משפחה:לוינסון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גרשון
שם משפחה:לויץ
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$1,130
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:ליאונארונס
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
הכסף שנצבר:$2,479
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:ליטמנוביץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$250
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:לייטנר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:פנינה
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,428
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איתן
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,685
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אלון
שם משפחה:ליפסקר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$905
סטטוס:מאושר
שם פרטי:חובב
שם משפחה:לנדאו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:כרמית
שם משפחה:מאירונובסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$511
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:מדינה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שמעון שון
שם משפחה:מזרחי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ברק
שם משפחה:מידני
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:סרגיי
שם משפחה:מיטלמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:מלכה
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,050
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רן
שם משפחה:מרגליות
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:Gino Bartelli Club
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אור
שם משפחה:מרום
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:איליה
שם משפחה:מרין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,999
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דורון
שם משפחה:מרקוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:שרון
שם משפחה:משה
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:צבי
שם משפחה:נבו
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$7,086
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מתן
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אבישי
שם משפחה:נגר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,101
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אריאל
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:לורנס
שם משפחה:נוימן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גיא
שם משפחה:ניב
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:Israel Cycling Academy
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אלעד
שם משפחה:נעמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:עידו
שם משפחה:נפתלי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ערן
שם משפחה:סגל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מתן
שם משפחה:סוויל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$4,000
הכסף שנצבר:$3,885
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שחר
שם משפחה:סולר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:ALYN Hospital Rider
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גיל
שם משפחה:סופר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:עדה
שם משפחה:סימוניץ בארי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:אלישע
שם משפחה:סלצר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$200
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יואב
שם משפחה:סנטו
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:ממתין לאישור
:
שם פרטי:ארי
שם משפחה:ספירשטיין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,890
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אבי
שם משפחה:עמוס
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גיל
שם משפחה:עפרוני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,761
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירון
שם משפחה:פולק
ארץ:ישראל
מסלול:כביש אתגרי
קבוצה:
יעד:$6,500
הכסף שנצבר:$7,013
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עדי
שם משפחה:פייקין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ברק
שם משפחה:פיקרסקי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יורי
שם משפחה:פלדמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש פלוס
קבוצה:
יעד:$3,500
הכסף שנצבר:$3,700
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אורן
שם משפחה:פניאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:רפי
שם משפחה:פפר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,030
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ניב
שם משפחה:פרגל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אריק
שם משפחה:פריאל
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ניר
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:דליה
שם משפחה:פרידמן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,799
סטטוס:מאושר
שם פרטי:ירדנה
שם משפחה:פרידן
ארץ:ישראל
מסלול:רוכב וירטואלי
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,208
סטטוס:מבוטל
שם פרטי:זאב
שם משפחה:פרייפלד
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מיכל
שם משפחה:פרימן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$1,000
הכסף שנצבר:$2,186
סטטוס:מאושר
שם פרטי:גואל
שם משפחה:פרלמן
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:
יעד:$5,000
הכסף שנצבר:$6,034
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שרון
שם משפחה:צליל
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,023
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אופיר
שם משפחה:צרנין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$400
הכסף שנצבר:$587
סטטוס:מאושר
שם פרטי:מרדכי
שם משפחה:צרפתי
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$402
סטטוס:מאושר
שם פרטי:צור
שם משפחה:קוזיק
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:$1,837
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דליה
שם משפחה:קולדהם
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$4,408
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אילון
שם משפחה:קופיט
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,777
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אדם
שם משפחה:קוצן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:צבי
שם משפחה:קליין
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול כביש
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$494
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אהרון
שם משפחה:קליינר
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:איתמר
שם משפחה:קרני
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$6,000
הכסף שנצבר:$5,664
סטטוס:מאושר
שם פרטי:יעל
שם משפחה:רובין
ארץ:ישראל
מסלול:כביש תיירותי
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$222
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דוד
שם משפחה:רוזנברג
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$202
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:רועי
שם משפחה:רון
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:מרים
שם משפחה:רותם
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אורי
שם משפחה:רחמים
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ירדן
שם משפחה:ריבלין
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$1,820
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רוניה
שם משפחה:רייכמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$257
סטטוס:מאושר
שם פרטי:כתריאל
שם משפחה:רייכמן
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$200
הכסף שנצבר:$230
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רועי
שם משפחה:שגב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$750
הכסף שנצבר:$0
סטטוס:מאושר
שם פרטי:איציק
שם משפחה:שגיב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$214
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:גיא
שם משפחה:שגיב
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:Israel Cycling Academy
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אורן
שם משפחה:שוורץ
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$237
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יעקב
שם משפחה:שושן
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,448
סטטוס:מאושר
שם פרטי:דניאל
שם משפחה:שם טוב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:ראובן
שם משפחה:שם טוב
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:כלל ביטוח
יעד:$200
הכסף שנצבר:$554
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:יצחק
שם משפחה:שניר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,194
סטטוס:מאושר
שם פרטי:עומר
שם משפחה:שפירא
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:Israel Cycling Academy
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
:
שם פרטי:אלי
שם משפחה:שריר
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$21,000
הכסף שנצבר:$30,118
סטטוס:מאושר
שם פרטי:נדב
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:גלגאלין - מסלול שטח
קבוצה:
יעד:$550
הכסף שנצבר:$224
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אראל
שם משפחה:שרף
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
קבוצה:
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,339
סטטוס:מאושר
שם פרטי:שאול
שם משפחה:ששון
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$6,664
סטטוס:מאושר
שם פרטי:רותי
שם משפחה:תירוש
ארץ:ישראל
מסלול:כביש
קבוצה:ALYN Hospital Rider
הכסף שנצבר:
סטטוס:מאושר
שם פרטי:אוהד
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$3,833
סטטוס:מאושר
שם פרטי:בניה
שם משפחה:תנעמי
ארץ:ישראל
מסלול:שטח "אנדורו"
יעד:$3,000
הכסף שנצבר:$2,453
סטטוס:מאושר
קבוצה
ראש קבוצה
יעד
הכסף שנצבר
קבוצה:Tim and Cristina
ראש קבוצה:Tim Pollak
הכסף שנצבר:$4,674
קבוצה:בייק אורנית
ראש קבוצה:פנחס בר לב
הכסף שנצבר:$7,864
קבוצה:Team Zivo
ראש קבוצה:Elan Zivotofsky
הכסף שנצבר:$8,042
קבוצה:Shomera
ראש קבוצה:שחר בראל
הכסף שנצבר:$2,140
קבוצה:Gershuni Team
ראש קבוצה:
הכסף שנצבר:$13,758
קבוצה:ALYN Hospital Rider
ראש קבוצה:
הכסף שנצבר:$59
:
קבוצה:Miriam and Brian
ראש קבוצה:Miriam Lissak
הכסף שנצבר:$6,032
קבוצה:Team Scotch and Herring
ראש קבוצה:Aaron Ames
הכסף שנצבר:$15,158
קבוצה:דרך ארץ בשביל ישראל
ראש קבוצה:עמיקם ברמן
הכסף שנצבר:$33,569
קבוצה:Team Mishcon
ראש קבוצה:Russell Mishcon
הכסף שנצבר:$9,746
:
קבוצה:Team Mutt and Jeff
ראש קבוצה:Sandy Nissel-Horowitz
הכסף שנצבר:$54,198
קבוצה:Team VeloJews
ראש קבוצה:Joseph Secor
הכסף שנצבר:$10,434
קבוצה:Levy-Pilkington 2019
ראש קבוצה:John Pilkington
הכסף שנצבר:$2,494
קבוצה:Team Lupkin
ראש קבוצה:Jonathan Lupkin
הכסף שנצבר:$9,034
קבוצה:Team AK Riders
ראש קבוצה:Ben Cohen
הכסף שנצבר:$54,226
קבוצה:Itamar and Illia's Tandem
ראש קבוצה:איתמר קרני
הכסף שנצבר:$8,663
קבוצה:Team Levenfeld
ראש קבוצה:Barry Levenfeld
הכסף שנצבר:$108,796
קבוצה:Ze French Bikerz
ראש קבוצה:Michael Aidane
הכסף שנצבר:$11,346
קבוצה:Grumpy Roadsters
ראש קבוצה:Ed Joyce
הכסף שנצבר:$348,565
קבוצה:Gino Bartelli Club
ראש קבוצה:רן מרגליות
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:Tandem Team One 2019
ראש קבוצה:מאיר חזן
הכסף שנצבר:$7,051
קבוצה:Team Tanami
ראש קבוצה:אוהד תנעמי
הכסף שנצבר:$6,286
קבוצה:Israel Cycling Academy
ראש קבוצה:גיא ניב
הכסף שנצבר:$0
:
קבוצה:TEAM NACHMAN 2019
ראש קבוצה:Steven Nachman
הכסף שנצבר:$40,627
קבוצה:MicroFocus
ראש קבוצה:ימי ויסל
הכסף שנצבר:$2,607
קבוצה:TEAM ZUCKERMAN
ראש קבוצה:Wayne Zuckerman
הכסף שנצבר:$16,200
קבוצה:Beitzim
ראש קבוצה:Victor Goldsmith
הכסף שנצבר:$64,401
קבוצה:כלל ביטוח
ראש קבוצה:
הכסף שנצבר:$13,850
:
קבוצה:Team Shoshan
ראש קבוצה:Yuri Shoshan
הכסף שנצבר:$54,055
קבוצה:The BlyeCycles
ראש קבוצה:Jeff Blye
הכסף שנצבר:$12,905
קבוצה:Los Balaganos
ראש קבוצה:Harman Grossman
הכסף שנצבר:$49,742
קבוצה:Adama
ראש קבוצה:שלמה בן עמי
הכסף שנצבר:$4,040
קבוצה:Team Kwart
ראש קבוצה:Moshe Kwart
הכסף שנצבר:$8,884
קבוצה:Team Fischler
ראש קבוצה:Maurice Fischler
הכסף שנצבר:$4,940
קבוצה:GREAT NECK CHAIN GANG
ראש קבוצה:Deborah Goldberg
הכסף שנצבר:$20,243
קבוצה:Team Shore
ראש קבוצה:David Shore
הכסף שנצבר:$11,607
קבוצה:רוכבי הנציב
ראש קבוצה:אבישי נגר
הכסף שנצבר:$9,862
קבוצה:Team Wiener
ראש קבוצה:Marvin Wiener
הכסף שנצבר:$5,198
:
קבוצה:Team Freeman
ראש קבוצה:Geoffrey Freeman
הכסף שנצבר:$6,645
קבוצה:Maracoffan
ראש קבוצה:חיים אילוביץ
הכסף שנצבר:$14,516
קבוצה:Team Yshai
ראש קבוצה:אסף ישי
הכסף שנצבר:$6,032

תרומה כללית: 313,023 $ תן חסות

$2,895,277
הכסף שנצבר
נתרמו 97% מתוך $3,000,000