corporate

מסע גלגלי אהבה לא היה מצליח להשיג את מעמדו כאחד ממסעות הצדקה הטובים בעולם אילולא היה מקבל עזרה מנותני החסויות שלו.
אנו אסירי תודה ומלאי הערכה על תמיכתן של חברות אלו למען ילדי אלי”ן.

אם מקום עבודתכם מעוניין לחבור למרכז השיקום לילדים ונוער המוביל בישראל בפרויקט במסע גלגלי אהבה או כל פרויקט אחר, אנא צרו אתנו קשר