מדיניות ביטולים – גלגלי אהבה

מדיניות ביטולים – גלגלי אהבה

מרגע שרוכב נרשם למסע  ובייחוד ככל שמתקרבים למסע עצמו, נגרמות לאלי”ן הוצאות אשר חלקן אינן ברות השבה במקרה של ביטול השתתפות על ידי הרוכב. העלות הכוללת של בי”ח אלי”ן לכל רוכב הינה מעל 2,000 $. בשל סיבה זו, ועל מנת למקסם את הרווח והתועלת לילדי אלי”ן, אימצנו את מדיניות הביטולים הבאה:

דמי רישום

לא ניתן לקבל החזר על דמי הרישום. במידה ורוכב נרשם, ומסיבה כלשהי אינו מסוגל להשתתף, דמי הרישום ששולמו ישמשו לכיסוי ההוצאות הכלליות של המסע. במידה ורוכב מבטל ומבקש זאת, ניתן להשתמש בדמי הרישום הספציפיים ששילם כדמי רישום למסע של השנה הבאה בלבד. לא ניתן יהיה להשתמש בהם  במידה ותהיה עלייה בדמי הרישום בשנה הבאה, הרוכב יתבקש להשלים את ההפרש בין דמי הרישום ששילם לאלו החדשים. בשום פנים ואופן, לא ניתן יהיה להשתמש בדמי הרישום מעבר לשנה אחת אחרי המסע הנוכחי.

סכום מינימאלי לגיוס תרומות

  • המטרה העיקרית של מסע “גלגלי אהבה” היא גיוס תרומות למען בית החולים אלי”ן תוך מתן חוויה יוצאת דופן לרוכבים שלו.
  • בהתאם לכך, כאשר רוכב נרשם למסע הוא מתחייב לגיוס סכום התרומות המינימאלי הנדרש, ללא קשר להשתתפותו  במסע בפועל.
  • אי גיוס סכום התרומות המינימאלי הנדרש עשוי להשפיע על השתתפותו העתידית של הרוכב במסעות “גלגלי אהבה” או פרויקטים נוספים של אלי”ן – אקטיב.

מקרים חריגים

  • במקרה של ביטול השתתפות במסע עד ליום ה-25 בספטמבר 2018, כל התרומות אשר יגויסו על ידי המשתתף יישארו בידי אלי”ן, ולא ניתן יהיה להעבירן לשנים אחרות ו/או לרוכבים אחרים במסע. הרוכב לא יידרש לגייס את סכום התרומות המינימאלי.
  • רוכב אשר יבטל את השתתפותו החל מיום ה-26 בספטמבר 2018, כבר גרם לאלי”ן הוצאות בסכום העולה על דמי הרישום. לפיכך, במקרה כזה, יעד גיוס התרומות של הרוכב שביטל את השתתפותו יופחת ל- 60% מסך הסכום המינימאלי לגיוס הנקבע בהתאם למסלול אליו נרשם הרוכב (אשר יחד עם דמי הרישום ישמשו לצורך כיסוי הוצאות שבשלב זה אינן ניתנות להחזר).

 

עליך להסכים לכל התנאים לעיל